Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Katolik efter Merkel i CDU

Nyhetskommentar · Publicerad 00:00, 10 dec 2018

Avgående Angela Merkels i våras installerade partisekreterare Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK kallad, då populär regeringschef i den lilla delstaten Saarland, blir ny partiledare för Tysklands Kristligt-demokratiska union, CDU. Därmed får partiet sin andra kvinna i rad på ordförandeposten.

Men det satt oerhört hårt inne. Affärsjuristen och tidigare gruppledaren i den tyska riksdagen, förbundsdagen, Friedrich Merz, 63 år, förlorade synnerligen knappt i sin överraskande och framgångsrika politiska come-back: med sina 482 röster (48,25 procent) mot AKK:s 517 röster (51,75 procent). 

Av de totalt 1 001 kristdemokratiska ombuden hade 999 mött upp. Hälsoministern Jens Spahn, 38 år, slogs ut i första valomgången då han fick 16 procent, Merz 39 procent och AKK 45 procent. Drygt hälften av Spahn-supportrarna valde Merz i andra valomgången.

Efter den östtyska evangeliskt-lutherska prästdottern Angela Merkel, som i oktober meddelade sin avgång som CDU-ledare, har det varit tre katoliker, samtliga med västtyska rötter, som kämpat om partiledarskapet för Kristligt-demokratiska unionen. I 50 av de 70 år som efterkrigstidens moderna Förbundsrepubliken Tyskland existerat har en kristdemokrat fungerat som förbundskansler, regeringschef. 

Valet av AKK underlättar också för Angela Merkel att stanna kvar som tysk förbundskansler, något hon valdes till redan 2005, denna mandatperiod ut fram till 2021, även om hon nu alltså lämnar som CDU-ledare efter 18 år.

Med en ekumenisk gudstjänst, ledd av evangelisk-lutherska biskopar och katolske ärkebiskopen av Hamburg i Sankt Mikaelskyrkan i Angela Merkels födelsestad Hamburg, inleddes CDU:s 31:a partidag i Hamburg.

Ledande företrädare från de två stora tyska folkkyrkorna, den katolska och evangelisk-luthersk/reformerta, fanns närvarande som gäster. De satt på första raden och välkomnandes särskilt av avgående partiledaren, 64-åriga Angela Merkel.

Hennes inte så litet ideologiskt inriktade avskedstal kring CDU som ”ett parti för kristdemokrater, konservativa och liberaler” pekade uttryckligen på att kristdemokrater inte står för avskärmning, utan i stället vill föra samman, detta utifrån allas lika människovärde. 

Den översvallande hyllning Angela Merkel riktade till den nyligen avlidne förre amerikanske presidenten (1989-1993) George H. W. Bush för dennes insatser, tillsammans med dåvarande CDU-ledaren och förbundskanslern Helmut Kohl, för historiska insatser kring Berlinmurens fall 1989 och Tysklands återförening 1990, möttes av påfallande stort bifall från partiombuden. 

Efter 18 år som CDU-ledare avslutade Angela Merkel sitt avskedstal, på sitt karaktäristiskt lågmälda och anspråkslösa sätt, hur hon upplevt att få leda förbundsrepublikens största politiska parti: ”Det har varit en ära.”

Slutorden möttes med fem minuters stående applåder då den avgående kristdemokratiska partiledaren kallades upp i talarstolen flera gånger – samtidigt som ett stort antal handskrivna plakat lyftes upp med orden ”Tack, kvinnliga chefen, för 18 år som CDU-ledare”. 

I de många efterföljande tacktalen från vanliga partiombud lyfte flera upp Merkels ekonomiska framgångar med en historiskt låg tysk arbetslöshet samt önskade henne Guds välsignelse.

Ändå är det ett parti i uppenbar motvind som Angela Merkel lämnar efter sig till den blott åtta år yngre Annegret Kramp-Karrenbauer: politisk otydlighet, en åsiktsmässig ”socialdemokratisering” av CDU, stora förluster i riksdagsvalet ifjol och de senaste delstatsvalen ackompanjerat av ett omfattande medlemstapp från 750 000 år 1990 till dagens 420 000, därav endast en fjärdedel kvinnor. 

Efter 18 år som CDU-ledare avslutade Angela Merkel sitt avskedstal, på sitt karaktäristiskt lågmälda och anspråkslösa sätt, hur hon upplevt att få leda förbundsrepublikens största politiska parti: ”Det har varit en ära.”

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...