Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Jag tycker mycket om att vara tillsammans med min familj, mina syskon och mina vänner. Men även den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd”, vittnade drottning Silvia i en bok inför sin 70-årsdag för fem år sedan. Foto: Janerik Henriksson/TT

Drottningen hämtar styrka i bönen och den kristna tron

Nyhetskommentar · Publicerad 09:01, 20 dec 2018

Vid finalmötet för den jättelika Jesusmanifestationen 2011 i Kungsträdgården riktades en hälsning från drottning Silvia och det intilliggande kungliga slottet med en ”tillönskan om Guds välsignelse över dagen”. Landets drottning förklarade då att hon ser med tacksamhet på att ”kristna från olika traditioner samlas i bön för vårt land och till fördjupad gemenskap i mångfaldens Sverige”.

På söndag, den 23 december, fyller svenska folkets drottning Silvia 75 år.

För fem år sedan, inför drottningens 70-årsdag, utkom verket Drottning Silvia – en jubileumsbok, av Roger Lundgren, chefredaktör för Kungliga magasinet. Där berättade hon att motion som simning, promenader och cykelturer i Drottningholmsparken är viktiga för avkoppling och återhämtning. Även läsning, trädgårdsarbete och barnbarn (vid den tidpunkten endast prinsessan Estelle, ”livets efterrätt”), är sådant vår drottning gärna ägnar fritiden åt.

”Jag tycker mycket om att vara tillsammans med min familj, mina syskon och mina vänner. Men även den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd”, vittnade drottning Silvia i boken.

Inom svensk kristenhet vet vi betydelsen av drottningens initiativ att ge ut Victorias bönbok – och nyligen barnbarnets Estelles bönbok – för det kristna hemmets egna andaktsliv. I SVT Kunskapskanalens En bok, en författare berättade drottning Silvia i februari 2010 – som vanligt på sitt närmast anspråkslösa, men ändå tydliga och innerliga sätt – om sin egen bönbok som hon precis hade gett ut och till vilken kungen tagit flera bilder:

– För mig är bönen ett sätt att tala om det som finns i mitt hjärta, som är svårt.

Drottningen berättade också om det grannlaga i att växa upp i ett hem med en katolsk mor och en protestantisk far, hur två kristna traditioner förenades i familjens gemensamma aftonbön till samme Gud och Frälsare. Denna stund, för att summera dagen och möta Gud i bön, har hon alltid velat vårda och föra vidare till sina egna barn under hela deras uppväxt, och nu till barnbarnet Estelle, Sveriges arvsprinsessa:

– I dag går allt så fort. För mig är det viktigt att ge barnen den stunden av trygghet och gemenskap, sade drottningen i det aktuella tv-programmet om bönens och den kristna trons betydelse för henne.

Vi äger henne fortfarande som vårt lands drottning och statschefs varmhjärtade hustru, vår blivande drottning Victorias egen mor och arvsprinsessan Estelles mormor – och som en god förebild i att den tro på Jesus Kristus hon själv fann genom hemmets ekumeniskt sinnade andakts- och böneliv inte får döljas eller förringas, utan i stället delas med andra, i ord och handling.

Drottning Silvias hittills 75-åriga liv har nämligen lämnat bestående avtryck, på flera skilda plan. Hennes religiösa vittnesbörd och kristna föredöme bär löfte om att få bestående, positiva och långtgående konsekvenser för kommande generationer.

Detta gäller för kungahusets andliga hemvist. Men också för många svenskars frimodighet att – enkelt och anspråkslöst, men också varmhjärtat, tryggt och värdigt – stå för en kristen bekännelse. Hennes vittnesbörd igen: ”Den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd.”

I en intervju med veckotidningsredaktören och katoliken Amelia Adamo i Aftonbladet den 20 september 1999 fick drottningen frågan om ordet ”feminist” och vad det betyder för henne:

– Jag försöker undvika den frågan, för den är laddad just nu och kan tolkas på så många vis, svarade drottning Silva, och fortsatte:

– Jag tycker att det är en diskussion som verkar ha gått för långt. Däremot tycker jag att man ska vara feminim. Och att Sverige kommit mycket långt när det gäller jämlikhet.

Amelia Adamo undrade också om Sveriges drottning anser att alla barn ska välkomnas till världen, samt hur hon ser på fosterfördrivningar, det vill säga aborter.

– Det här kan jag bara svara personligt på och hoppas det inte får några politiska konsekvenser, inledde en aning trevande drottning Silvia sitt svar, väl medveten om att hon representerar landet tillsammans med sin make, statschefen och kungen Carl XVI Gustaf, och ska stå över partipolitiken.

Fortsättningen på hennes tankar blev dock mindre försiktig och mer av ett vittnesbörd till svenska folket från dess drottning:

– Jag för min del skulle inte ha gjort abort, jag känner att barn är Guds gåva och har svårt att tänka mig att göra abort. Men visst förstår jag att det kan finnas skäl.

På söndag fyller, som sagt, vårt lands drottning sedan 1976 imponerande 75 år. Vad hon har gjort, sagt och stått för, samt den förebild hon är, skulle kunna ingå i mången predikan denna fjärde söndagen i advent.

Drottning Silvias hittills 75-åriga liv har nämligen lämnat bestående avtryck, på flera skilda plan. Hennes religiösa vittnesbörd och kristna föredöme bär löfte om att få bestående, positiva och långtgående konsekvenser för kommande generationer.

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...