Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Bolsonaro: ”Brasilien först och Gud före alla andra”

Nyhetskommentar · Publicerad 15:58, 30 okt 2018

Brasiliens nye president heter Jair Bolsonaro, en 63-årig tidigare militär från Socialliberala partiet. Med en växande andel evangelikala kristna i befolkningen, runt 22-25 procent, har denna grupp fungerat som en viktig väljarbas för Bolsonaro, även så aktiva katoliker med en värdekonservativ och traditionell hållning. Hans stridsrop: ”Brasilien först och Gud före alla andra”.

Samtidigt ser många den nyvalde presidenten som oberäknelig, med en skarp tunga, ömsom med hårda utfall och ömsom ursäkter – en politik av motsägelsefulla och dramatiska utspel. Att få vad många ser som en politisk kameleont – som även hyllat landets militärstyre under sin ungdomstid – på presidentposten i jordens till folkmängden femte största stat skapar oro, inte minst i västvärlden, med frågor om vart Brasilien är på väg.

Medan en del politiska kommentatorer ser honom som en sydamerikansk variant av USA:s president Donald J. Trump eller Filippinernas våldsbejakande och antikyrklige president Rodrigo Duterte, ser andra valet av Jair Bolsonaro som ett uttryck för en djupt utbredd social desperation. Den kommer till uttryck hos såväl de bättre ekonomiskt ställda som bland tiotals miljoner fattiga, alla med erfarenhet av att leva i ett uppenbart otryggt land.

Många storstäder och andra miljöer har gradvis hemfallit åt en uppenbar normlöshet och laglöshet. Brasiliens bottenlösa sociala förfall – med våld, rån och mord på slumpmässigt utvalda människor – är ett ämne i sig och som djupt kontrasterar mot den tidigare gängse bilden av ett land präglat av glamour, spektakulär karnevalsstämning, fotbollssamba, underbara badstränder, fest och glada människor.

Bara under 2017 mördades runt 63 800 personer i landet, en ökning med 3,7 procent. I genomsnitt mördas sex människor i timmen, året runt, i Brasilien.

Helt uppenbart är detta land – det största i Latinamerika och med stora tillgångar i råvaror – inne i en djupt allvarlig nedåtgående social spiral. Den alarmerande utvecklingen sätter fokus på Brasiliens stora brister i social hållbarhet och medmänsklig sammanhållning, inte bara svårigheterna med ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Den nyvalde presidenten har utan tvekan ordentliga fläckar på sitt politiska CV. Utfallet i presidentvalet måste därför ses mot bakgrund av det sociala klimat som råder i landet. En allt större grupp brasilianare kräver en vändning, att nya politiska tankar och brottsbekämpande metoder prövas. Det är i denna miljö som Jair Bolsonaro ses som en ny politikertyp, med inte sällan rättframma och brutala budskap där han frankt säger vad han tycker om olika sociala fenomen, inklusive homokulturen, aborterna och normlösheten.

Trots de ekonomiska framgångarna och ekonomiska lyften för miljontals medborgare under förre presidenten Lula da Silvas (Arbetarpartiet PT) presidentperiod 2003-2010 kännetecknades efterträdaren Dilma Rousseffs (även hon Arbetarprtiet PT) ämbetsperiod av tilltagande ekonomisk stagnation, korruptionsanklagelser, politisk oro och till sist en juridisk avsättning.

Lula da Silva dömdes dessutom till fängelse i 9,5 år på grund av korruption och ekonomiska oegentligheter med kopplingar till byggindustrin, anklagelser som det egna partiet tillbakavisat såsom politiskt betingade.

Det hindrar inte att besvikelsen är så utbredd bland brasilianarna gentemot det tidigare regerande Arbetarpartiet PT, i kombination med ett ibland ett rent hat till följd av partikorruptionen, att dess presidentkandidat Fernando Haddad i praktiken var chanslös i slutomgången och landade på runt 45 procent.

Inte bara under ytan, utan helt uppenbart, är landet inne i en djupt allvarlig nedåtgående social spiral.

Per Gudmundson blir KD-presschef

Politik. Per Gudmundson, mångårig ledarskribent på Svenska Dagbladet, lämnar journalistiken och blir presschef i Kristdemokraternas partiledarstab. Det...

”Håll dörren stängd för all form av dödshjälp”

Expert Sverige måste hålla dörren fortsatt stängd för alla former av dödshjälp. Varningen kommer från den från amerikanske psykiatrikern Mark Komrad, som...

Tröttsam normbrytande propaganda i kulturen

Ledare Kanske var kulturens förfall det tydligaste tecknet på Romarrikets förestående undergång. När det som en gång varit en blomstrande antik kultur föll...