Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Wanja Lundby-Wedin: ”Alla ska acceptera samkönad vigsel”

Socialdemokraten Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande i Svenska kyrkans kyrkostyrelse, säger till Kyrkans tidning att hon vill "sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade". Löftet från 2009 om att två olika äktenskapssyner ska finnas kvar inom samfundet avfärdar hon med att kyrkan inte kan "stå kvar i åsikter som inte hänger med samhällsutvecklingen".

Nyheter · Publicerad 16:57, 29 nov 2016

Förra veckan beslutade kyrkomötet med rösterna 119 mot 114 att bifalla ett sent inkommet yttrande av socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth i frågan om vigslar för samkönade par.

Han föreslog att kyrkostyrelsen ska utreda ”vilka åtgärder som behöver vidtas” för att ”säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel”.

I skrivelsen hänvisas till den motion som tillsyns- och uppdragsutskottet samt läronämnden avvisat, och som gick ut på att alla nya präster i Svenska kyrkan måste vara beredda på att viga samkönade par.

Wanja Lundby-Wedin deltog i debatten inför omröstningen, som en av förespråkarna för att Svenska kyrkan måste göra mer för att undvika att samkönade par får ett diskriminerande bemötande inför sin vigsel.

I intervjun med Kyrkans tidning förklarar hon att hon är nöjd med kyrkomötets nya beslut, som hon ser som en väg att uppnå samma mål som avsågs med motionen: att alla anställda accepterar vigsel av samkönade.

"Nu har vi uppnått det vi vill – att få till en diskussion om hur människor ska behandlas lika och undvika att diskrimineras", säger hon.

"Motionen gällde en metod, vi vill hellre ha en diskussion med fokus på hur vi för frågan framåt. Frågan gäller vad vi gör när åsikter som anställda i Svenska kyrkan har, krockar med medlemmarnas rätt att bli lika behandlade. Vi måste sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade".

Prästen Dag Sandahl kommenterar intervjun i ett inlägg på sin blogg, där han går igenom de olika uttalanden som Wanja Lundby-Wedin gör.

Bland annat säger hon:

"Jag förstår att man inte kan ändra sig under en och samma mandatperiod, men vi måste inse att nya människor med andra åsikter röstas in i kyrkomötet."

Det kommenterar Dag Sandahl med orden:

"Here we go again! Människor med andra åsikter röstas in i kyrkomötet och tar då med sina åsikter dit (demokratisk ordning!) samt avgör vad som i varje fall under innevarande mandatperiod ska tros, tänkas och tyckas. Att Kyrkan är en annan slags demokrati, identitetsburen genom sekler och styrd av den tro som en gång för alla uppenbarats (Jud v 3), är inte det som här torgförs."

I ett tidigare blogginlägg konstaterar Dag Sandahl att vägen mot en likriktning bland Svenska kyrkans nya präster i relation till vigselfrågan redan slagits fast på många håll.

"Några biskopar praktiserar det motionen syftade till – ingen prästvigning – och kyrkoråden tar upp frågan när de ska anställa. Det blev just så som det 2009 inte skulle få bli.

På sitt sätt är det konsekvent," skriver han.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00