Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Tuve Skånberg (KD) ställde flera kritiska frågor till utrikesminister Margot Wallström (S) under torsdagens utfrågning i konstitutionsutskottet. Foto: SVT

Wallström pressades om Israeluttalanden

Sveriges utrikesminister Margot Wallström anser inte att hennes olika uttalanden om utomrättsliga avrättningar i Israel denna vinter skulle ha varit motstridiga. Snarare följer de en tydlig svensk linje. Det sa hon i ett förhör i konstitutionsutskottet på torsdagen.

Nyheter · Publicerad 16:20, 7 apr 2016

– Mina uttalanden är helt i linje med vår Mellanösternpolitik och också konsekventa om man jämför med vad den tidigare regeringen uttalade, sa Margot Wallström i förhöret i konstitutionsutskottet.

Utfrågningen hölls utifrån en anmälan som tidigare i år gjordes av riksdagsledamot Aron Modig (KD).

Denne hänvisade till fyra olika uttalanden – i interpellationsdebatter samt i SVT:s Agenda – som Margot Wallström gjort i samband med diskussionen om knivdåden mot israeler och Israels respons på dessa:

Att Israel och Palestina båda gör sig skyldiga till utomrättsliga avrättningar; att hon uttalat sig om Israel men inte vill anklaga landet eftersom hon inte har uppgifter om att Israel skulle ha begått utomrättsliga avrättningar; att hon alls inte talade om Israel utan uttalat sig generellt; samt att det på starka grunder kan misstänkas att Israel gjort sig skyldigt till utomrättsliga avrättningar.

"Jag menar därför att det kan finnas grund för konstitutionsutskottet att pröva om utrikesministern har brustit i sin uttalandepoltik [...] och därigenom skapat stor oklarhet kring regeringens hållning i frågan”, avslutar Aron Modig sin anmälan.

Margot Wallström avvisade med bestämdhet i KU-förhöret att de olika uttalandena skulle vara motstridiga eller lämna utrymme för missförstånd. I stället anklagade hon anmälaren för att använda "lösryckta citat" för att koka en "politisk soppa".

– Det jag tror anmälaren gjorde var att försöka koka någon slags politisk soppa på lösryckta citat, som dels är av generell karaktär, när jag pratar om våldsdåden, och sedan så småningom mer specifika, när jag svarar på frågor om Israel och Palestina och den konflikten, sa hon.

Margot Wallström menade inte heller att uttalandena, som ledde till kritik från Israel, skulle ses i ett sammanhang av en försämrad relation till Israel.

– Vi signalerar från vår sida hela tiden att vi önskar en god relation, och vi bygger hela tiden på den och försöker att sträcka ut en hand till Israel, sa utrikesministern.

Tuve Skånberg (KD), som deltog i förhöret, är varken nöjd med Margot Wallströms svar på Aron Modigs annmälan och ledamöternas frågor, eller på hennes beskrivning av relationen till Israel.

– Utrikesministerns sätt att ge positiva signaler är vad vi andra kallar förolämpningar och beskyllningar. Hon är oerhört vass och fördömande mot Israel, och väldigt tyst och timid mot Palestina, säger han.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier