Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Vite mot hemundervisare

Först kom lånelöftet från banken, till en omläggning av taket. Sedan kom inbetalningskorten från Kronofogden. Tomas och Marita Sandberg har till i morgon torsdag på sig att betala 30 750 till Mörbylånga kommun, som vite för att de fortsatt att hemundervisa sina två yngsta döttrar.

Nyheter · Publicerad 10:09, 22 feb 2017

Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (Rohus) har inte många aktiva medlemmar kvar i Sverige. Ett 40-tal familjer uppges de senaste åren ha flyttat till något nordiskt grannland, eller ännu längre bort, för att kunna fortsätta att hemundervisa sina barn med lagen på sin sida.

Ändå mobiliserar man just nu för att stödja familjen Sandberg genom sin "vitesfond", som tidigare hjälpt familjer att betala sina böter till olika kommuner.

Familjen beskrivs som den enda som hemundervisar sina barn öppet i Sverige sedan den lagliga möjligheten till hemundervisningen mer eller mindre stängdes i och med den nya skollagen 2011.

Lagen tillåter hemundervisning om verksamheten kan anses vara ett fullgott alternativ till skolan, om insyn medges, och om det det finns synnerliga skäl.

– Vi har sagt hela tiden att vi inte släpper i väg våra barn till skolan om de inte mår bra av det. Vi tycker det är dags att kommunen börjar följa lagen nu, säger Marita Sandberg.

Fem av familjens sex barn har hemundervisats helt eller delvis under låg- och mellanstadieåren, med början när en av sönerna utsattes för mobbning i skolan 2010. Till en början skedde det med kommunens goda minne.

– Sedan ändrades lagen. Och även om kommunledningen vill lösa det hela på ett bra sätt så har skolchefen satt hårt mot hårt, och rent av antytt att barnen kan omhändertas om de inte sätts i skolan, säger Marita Sandberg.

Familjens ärende tog nyligen stopp vid Högsta förvaltningsdomstolen, som genom att inte ge prövningstillstånd fastställde domen från kammarrätten: Tomas och Marita Sandberg har gjort fel när de hållit sin tioåring och sin tolvåring hemma, och måste betala vite.

– Det var ju inte oväntat. Det som inte var väntat är att de skulle kräva in pengarna så snabbt, säger Marita Sandberg.

– Beskedet kom den 13 februari, och vi fick just veta att pengarna måste vara inne nu på torsdag. Hinner vi inte så får vi en betalningsanmärkning och mister kanske vårt lånelöfte för omläggning av taket.

Familjen är aktiv i Kalmar Adventkyrka. Och Marita Sandberg sticker inte under stol med att hemundervisningen också handlar om barnens rätt till en fostran i enlighet med föräldrarnas filosofiska och religiösa övertygelse, så som det stadgas i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

– Skolan är inget alternativ för våra barn. De vill inte dit heller. De blir bara kränkta och inte respekterade, säger Marita Sandberg.

Som exempel nämner hon undervisningen i sex och samlevnad, som föräldrarna menar "gränsar till porr", och flera tillfällen då lärarna gjort sig lustiga över barnens gudstro.

– Sedan har de yoga och sådant på skoltid, som man måste be om att undantas från. Och sedan den vanliga hjärntvätten om hur världen blev till, som inte presenteras som teori utan som fakta.

Familjen har utretts av Soci­al­tjänsten två gånger, utan att man funnit att barnen skulle fara illa av att undervisas av sina föräldrar.

Det bästa Marita och Tomas kan hoppas på nu är att kommunen avstår från att dra i gång ett nytt ärende kring familjen till dess att de yngsta flickorna blir så gamla att de kan börja i högstadiet.

– Vi är en stor familj och kan inte ge oss i väg hux flux till något annat land. Men så länge det finns människor i kommunen som i grund och botten vill vårt bästa, även om de trängs av lagar och paragrafer, så känns det ändå ganska gott.

Kommunens skolchef verkar dock inte redo att ge sig riktigt än.

"Mörbylånga kommun kommer att fortsätta med olika åtgärder för att barnen ska fullfölja sin skolplikt," skriver David Idermark, verksamhetsområdeschef för barn och ungdom, till Världen idag, och tillägger att vite hittills utkrävts för endast en tredjedel av barnens frånvaro.

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier