Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Vill snabbutreda hur konvertiter hanteras

Hans Eklind (KD) vill att regeringen snabbutreder frågan om Migrationsverkets hantering av konvertitärenden. Ett rättssäkert förfarande måste garanteras, menar Eklind som nu väcker frågan via Socialförsäkringsutskottet.

Nyheter · Publicerad 13:06, 11 feb 2019

– Migrationsverket har fått mycket kritik för sin hantering av konvertitärenden den sista tiden. Det finns en farhåga att människor som lämnat islam för kristendom skickas tillbaka till förföljelse. Därför måste vi försäkra oss om att den myndighet som har tolkningsföreträde också har tillräckliga kunskaper och förståelse för konvertiters situation, säger riksdagsledamoten Hans Eklind i ett pressmeddelande med anledning av det utskottsinitiativ han väckt.

Socialförsäkringsutskottet ska ta ställning till Eklinds förslag under den här veckan.

– Detta är svåra frågor, även om man som jag är präst. Som folkvalda måste vi agera när det framkommer kritik mot verket för brister i tolkkompetens och ett för stort fokus på kunskapsfrågor när de ska bedöma huruvida en konversion ägt rum.

– Här ser jag att en snabbutredning kan bringa reda i om verkets hantering behöver justeras och/eller kompletteras för att göra hanteringen bättre och mer rättssäker, säger Hans Eklind som också hänvisar till den misstro som nu finns, inte minst inom svensk kristenhet, gentemot Migrationsverkets hantering.

– På sikt måste vi dock ha en inspektion för migrationsfrågor, som utöver myndigheternas ansvar att själva se över sina rutiner och följa upp sitt arbete, verkar för rättssäkerhet och effektivitet genom hela migrationsprocessen.

Initiativet kan ses som ett resultat av frånvaron av en sådan inspektion, menar han.

Frågan om Migrationsverkets hantering av konvertiters asylansökningar har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Bland annat har ett stort antal kunskapsfrågor från olika intervjuer med konvertiter fått hård kritik för att vara baserade på okunskap och oförståelse kring trons innehåll och vikt för den enskilde.

Migrationsverket har hittills avvisat kritiken.

En snabbutredning kan bringa reda i om verkets hantering behöver justeras och/eller kompletteras.

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...

Tröttsam normbrytande propaganda i kulturen

Ledare Kanske var kulturens förfall det tydligaste tecknet på Romarrikets förestående undergång. När det som en gång varit en blomstrande antik kultur föll...