Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Om någon skola väljer att utmana skollagen och införa till exempel obligatoriska andakter, då kan frågan prövas i Europadomstolen, menar Roger Kiska, Alliance Defending Freedom. Foto: Eva Janzon

Vill se skollagen utmanad

Skollagens skrivningar om att undervisningen även i konfessionella skolor ska vara icke-konfessionell, utmanades på onsdagen vid ett seminarium i riksdagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 7 mar 2014

– De som skrivit skollagen är kunniga i Europakonventionen, men de har gått fel, sa professor emeritus Reinhold Fahlbeck.
I likhet med andra talare pekade han på diskrepansen mellan Europakonventionens tal om föräldrarnas rätt att välja undervisning för sina barn, och den svenska skollagens skrivning.
– I fall efter fall har Europadomstolen slagit fast att undervisningen ska vara kritisk, pluralistisk och allsidig – i statliga skolor. Och i samtliga fall har man hänvisat föräldrar som önskar en viss typ av undervisning till hemundervisning eller privatskolor.

Eftersom domstolen aldrig har uttolkat Europakonventionen i ett ärende som gäller privata skolor, är det alltså svårt att säga hur man skulle ställa sig till en friskola som önskar att andakter eller gudstjänster inte bara ska vara frivilliga, såsom kravet är i dag, utan obligatoriska.
Samtidigt pekade Reinhold Fahlbeck på att Europakonventionen i sin helhet betonar en rad "metanormer", såsom demokrati, tolerans, jämlikhet och icke-diskriminering, vilka skulle kunna ställas mot föräldrarnas rätt att välja en undervisning i strid med de värderingarna.

Redan när skollagen var på remiss, menade Kristna friskolerådet, som hade flera företrädare med i riksdagen på onsdagen, att kravet på icke-konfessionell undervisning även i konfessionella friskolor var orimligt, och att uttrycket "konfessionell" var problemtiskt i sig.
Nu, när lagen varit i kraft under ett antal år, anser man att det finns anledning att på nytt gå upp till kamp mot skrivningarna.
– Vi kan se av praktiken hur förvirrat det blir, och hur stor osäkerheten är från Skolinspektionen om hur man ska behandla dessa ärenden, sa Sven Magnusson, vice ordförande i rådet.

I en skrivelse som delades ut under seminariet menar Kristna friskolerådet att "konfessionalitetsbegreppet är omöjligt att använda och därför måste tas bort ur styrdokumenten för den svenska skolan".
I stället, menar man, borde alla skolor beskrivas och inspekteras enbart utifrån krav på allsidighet och saklighet.
Att ta politisk strid mot skollagen uppfattade man dock som relativt lönlöst.

Riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD) berättade att han motionerat om att införa en konstitutionell domstol i Sverige.
– Hade vi haft en sådan hade detta löst sig av sig självt, och skollagen hade aldrig gått igenom, sa han.
– Nu är enda vägen att gå genom Europadomstolen.
Roger Kiska vid juristorganisationen Alliance Defending Freedom förklarade sig mer än villig att driva ett eventuellt svenskt ärende i Europadomstolen.
– Det finns en uppenbar diskrepans mellan Sveriges internationella åtaganden enligt konventionslagen, och texten i den nya skollagen, sa han.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...