Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

”Vill inte låta barn ligga och självdö”

​I morgon börjar rättegången i det så kallade Linda Steen-målet. Saken som ska prövas är om barnmorskan Linda Steens rättigheter kränktes då hon förlorade en anställning vid kvinnokliniken i Nyköping, när hon meddelade att hon inte ville medverka vid aborter. – Det hon inte vill göra är att sätta igång aborterna eller bära iväg barnet så att det får ligga och självdö, säger Linda Steens juridiska ombud Ruth Nordström.

Nyheter · Publicerad 07:32, 21 sep 2016

Det var hösten 2013 som sjuksköterskan Linda Steen ansökte om tjänstledighet från sin tjänst på vårdcentralen i Malmköping för att vidareutbilda sig till barnmorska. Sörmlands läns landsting beviljade ansökan, och beviljade även studielön under villkoret att Linda Steen förpliktigade sig att arbeta vid kvinnokliniken i Nyköping i två år efter studierna.

När Linda hade påbörjat sin utbildning insåg hon att det kunde krävas att hon skulle medverka vid sena aborter i sin tjänst som barnmorska. Hon kontaktade då arbetsgivaren och meddelade att det enbart var förlossningsvård som hon ville arbeta med. Arbetsgivaren svarade med att avbryta anställningen, varpå Linda valde att stämma landstinget för kränkning av hennes samvetsfrihet och religionsfrihet. I morgon sätter rättegången igång i Nyköpings tingsrätt.

– Det känns bra. Vi har förberett oss så länge nu, så vi ser fram emot det. Det är jättebra att det kommer upp till process, framför allt för Lindas skull, säger Ruth Nordström, Linda Steens juridiska ombud.

Vilket är ert starkaste argument?

– Att samvetsfrihet för vårdpersonal är en mänsklig rättighet enligt Europakonventionen. För att inskränka den här rätten måste det finnas stöd i lag – att tvinga vårdpersonal till att medverka vid aborter har inte stöd i svensk lag. Det är läkaren som ska ansvara för aborterna enligt lagen. Gör man undantag från Europakonventionen måste det vara nödvändigt och proportionerligt. Det anser vi inte att det är. Har vi ett sådant överflöd av barnmorskor att vi kan förlägga vissa med yrkesförbud?

Men har man rätt att inneha vilken tjänst man vill?

– Linda Steen behövs i förlossningsvården. Det är väldigt klart och tydligt att arbetsgivare inte kan uppställa krav på vilka åsikter de anställda ska ha. Det råder stor brist på barnmorskor i nästan samtliga landsting, och den största bristen är i förlossningsvården, just där Linda vill arbeta.

Vad är det Linda inte vill göra?

– Hon kan arbeta med stödjande vård under och efter aborten, till exempel duscha patienten eller ge smärtstillande. Det hon inte vill göra är att sätta igång aborterna eller bära iväg barnet så att det får ligga och självdö.

Ni möter mycket motstånd i denna fråga – hur orkar ni fortsätta?

– Vår drivkraft är inte att arbeta för något som är politiskt korrekt eller populärt för stunden. Vi vill skydda individens rättigheter, även när motståndet är stora instanser som staten.

Sörmlands läns landsting anser inte att Linda Steens rättigheter kränktes när hon nekades anställning.

”Som arbetsgivare ägde Landstinget /…/ rätt att fritt besluta om verksamhetens organisation, kompetenskraven för de anställda och, i förlängningen, vem som skulle anställas. Detta innebär i sin tur att Linda Steen saknade rätt – oavsett skäl, att välja vilka arbetsmoment som hon skulle utföra inom ramen för en tänkbar anställning som barnmorska”, står det i processammanställningen.

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier