Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Vill att kristna visar främlingsvänlighet

I dagarna kommer boken "Jesus var också flykting – om invandring, främlingsfientlighet och kristen tro", skriven av Micael Grenholm och Stefan Swärd. Med den hoppas de övertyga om att generös flyktingmottagning är en självklar hållning utifrån ett kristet synsätt.

Nyheter · Publicerad 13:00, 9 apr 2016

Micael Grenholm är bloggare och betonar ofta kombinationen av tron på en Gud som kan göra mirakler och att leva ett enkelt liv där man hjälper fattiga och behövande. Han har en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier och snart även en i teologi. 

Stefan Swärd är statsvetare, pastor och debattör. Gemensamt har de övertygelsen om att kristen tro också innebär öppenhet och generositet gentemot, och även kärlek till, flyktingen och invandraren.

Det var efter en debatt i sekulär media förra året om kristen tro och synen på Sverigedemokraterna, som de båda kom fram till att de ville skriva en bok.

– I boken kombinerar vi teologi och statsvetenskap. Vi tar avstamp i vad Bibeln säger. Sedan finns det både kyrkohistoria och samhällshistoria, Stefan har tittat på hur kyrka och samhälle reagerade på nazismen på 30-talet, både i Tyskland och Sverige. Det är också personliga berättelser, jag delar med mig av mitt engagemang för EU-migranter och flyktingar, säger Micael Grenholm. 

De försöker också bemöta de generella argumenten mot flyktingmottagande som ofta framförs i debatten, både ideologiska och ekonomiska. 

– Vi synar det mot det vi tycker är en tydlig biblisk etik.

Micael Grenholm menar att det finns en tydlig röd tråd genom Bibeln om att ta ställning för den som är utsatt och svag.

– Det är få områden där Gamla och Nya testamentet är så otroligt tydliga och i symbios. När det gäller hur vi ska behandla främlingar, flyktingar och fattiga är hela Bibeln väldigt konsekvent, säger han. 

– Sedan skriver vi också att man inte kan få fram ett exakt politiskt program utifrån Bibeln. Men om vi har överflöd, resurser och kapacitet och ser människor lida nöd, då är det omoraliskt att säga att de inte får komma hit.

Förhoppningen med boken är att den ska utrusta kristna som antingen är osäkra på vad de ska tycka om migration eller som redan har samma uppfattning som författarna, med argument för generositet och främlingsvänlighet.

– En princip som är tydlig i Bibeln är att man inte ska behandla invandrare och infödda olika, det är centralt. Invandraren ska inte förtryckas utan ska betraktas som infödd, säger Micael Grenholm.

Boken ges ut av XP Media.​

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00