Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

"Viktigast att abortmetoden är bra för kvinnan"

Att foster kan leva efter abort är en följd av ändrade abortmetoder för att värna kvinnans hälsa, förklarar Marc Bygdeman, professor i gynekologi och ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd för abortfrågor.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 maj 2011

Efter Dagens Medicins artiklar i förra veckan har det framkommit fler uppgifter om fall av foster som lever efter abort. Tidningen Dagen redovisade på onsdagen resultatet av en rundringning till 45 sjukhus, varav 17 svarar att det händer att foster lever efter abort.
"Det är väldigt obehagligt, jag känner instinktivt att jag vill rädda det", säger en barnmorska till tidningen.
Enligt Marc Bygdeman är förklaringen till att foster ibland kan leva efter abort att sjukvården ändrat abortmetod.
– Tidigare sprutade läkaren in hyperton koksalt i livmodern, och det dödade fostret. Men det var en relativt riskabel metod som kunde ge svåra biverkningar hos kvinnan.
Dagens metoder som går ut på att framkalla en abort genom att på medicinsk väg sätta i gång sammandragningar ger ett snabbare abortförlopp, är mer skonsamt och är mycket mindre farligt för kvinnan, men leder till att fostret i undantagsfall kan visa livstecken efter aborten, förklarar han.
– Nackdelen är att fostret dödas på grund av värkarbetet, vilket kan bli mycket sent under förlossningsförloppet och inte av de läkemedel man använder. Närmar man sig då vecka 22 kan det förekomma reflektoriska livstecken, som jag vill kalla det, hos det aborterade fostret.

För att undvika livstecken hos fostret kan man med hjälp av ultraljud spruta in kaliumklorid i fostrets hjärta, vilket har en omedelbart dödande effekt. Det är i dag ovanligt på svenska kvinnokliniker.
– Det är å andra sidan också ett ingrepp. När det gäller de här sena aborterna tycker jag man ska diskutera med kvinnan hur man ska göra det. Det är också en fråga om man ska sätta kvinnan eller personalen främst. Det är viktigt att personalen som utför aborter accepterar det sätt man gör aborter på och det sätt man tar hand om fostret, säger Marc Bygdeman. Han har själv lång erfarenhet av aborter.
– Jag har själv varit med om det här ett antal gånger, jag har gjort rätt mycket aborter själv, och jag tycker det viktigaste är att kvinnan får en bra abortmetod.
Den barnmorska som intervjuades i Dagens Medicin i förra veckan berättade om två fall med foster som andats och rört på sig i en timme efter att de aborterats. Något sådant har Marc Bygdeman inte upplevt.
– Det har jag aldrig varit med om. Livstecken är ovanliga i sig, och gäller bara mycket sena aborter och även där är det mycket ovanligt med livstecken i en timme, menar han.

I dag finns inga allmänna riktlinjer för hur personalen ska agera vid livstecken hos ett aborterat foster, men att försöka rädda livet blir aldrig aktuellt, enligt Marc Bygdeman.
Eftersom fostret inte är livsdugligt är det meningslöst att försöka uppliva det. Det skapar bara större påfrestning för alla inblandade. Därför tillkallas inte barnläkare under normala förhållanden i samband med abort.

Det personalen kan göra, menar Marc Bygdeman är att svepa in fostret i en duk, lägga det åt sidan och ta hand om mamman.
När man sett till mamman och tagit hand om livmodern och allt är klart, då visar fostret inte livstecken längre.
Att Socialstyrelsen nu ber sitt vetenskapliga råd att se över genomförandet av sena aborter välkomnas av Marc Bygdeman.
– Det är bra att Social­styrelsen nu tar ställning, det vore bra med generella riktlinjer.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10