Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

En föräldraledig pappa och mamma är ute på promenad med sina barn. Foto: Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Viktigare att hålla ihop än att vara rik

Från att ha ökat under många år verkar nu trenden mot mer instabila förhållanden ha stagnerat eller till och med vänt på 2000-talet, konstaterar SCB, vars siffror även visar att allt fler får alla sina barn med samma partner. Och unga svenskar menar i attitydundersökningar att det ger större respekt att hålla ihop en familj i många år än att bli framgångsrik eller rik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 mar 2013

Efter en lång period då skilsmässorna ökat minskade mellan 1999 och 2006 andelen barn i Sverige som varit med om att föräldrarna separerat, konstaterar SCB i rapporten "Barnafödande i nya relationer". Och det blir allt vanligare att barn bara har helsyskon när de föds, vilket betyder att fler får alla sina barn med samma partner. Dessutom har barnafödandet som härrör från att man fått en ny partner minskat i relation till barnafödandet som helhet. Men vad beror de här förändringarna på?

Enligt SCB kan senareläggningen av familjebildning och barnafödande vara en orsak eftersom separationsrisken är större för dem som får barn i yngre åldrar. Andra möjliga faktorer är högre utbildade föräldrar och fler barn med utrikes födda föräldrar. Men man konstaterar att dessa orsaker inte räcker för att förklara utvecklingen. Den ökade jämställdheten "kan ha lett till starkare familjeband och det i sin tur skulle kunna göra kvinnor och män mer benägna att få alla barn med en och samma partner", menar man.

En annan möjlig förklaring som lyfts fram är "en utveckling mot mer familjeorienterade värderingar. På 2000-talet har giftermålen ökat, barnlösheten har minskat och det har blivit vanligare att få ett tredje barn. Dessa förändringar skulle kunna vara uttryck för förändrade attityder med en mer traditionell syn på familjebildning."

Detta går i linje med attitydundersökningar som gjorts med unga svenskar och deras syn på familjen. Forskningsföretaget Kairos future frågade 2008 ungdomar om deras bild av drömsamhället. Man kom då fram till att det många vill ha är "Svenssonliv" med familj och traditionella levnadsmönster i fokus. 2010 gjordes en ny undersökning som bekräftar resultaten.

"Sveriges 15-19-åringar drömmer om ett familjeliv med barn och fint hus och de vill absolut inte offra familjelivet för att kunna göra professionell karriär även om det självklart är viktigt att ha ett bra jobb", sammanfattar Kairos future resultatet. Att lyckas hålla ihop en familj i många år är värt respekt, till och med mer respekt än att bli en framgångsrik idrottsman, skapa sig en förmögenhet eller att vara allmänbildad.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...