Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

I årets kyrkomöte kommer frågan om vigselrätten åter upp till debatt. Flera präster vill avsäga sig vigselrätten efter Svenska kyrkans beslut att tillåta vigslar av samkönade par. Foto: Bertil Ericson / Scanpix

Vigsel stridsfråga inför kyrkomötet

Ska präster få avstå från vigselrätten? Frågan aktualiseras på nytt inför årets kyrkomöte då bland andra prästen Håkan Sunnliden skrivit motioner om vigselrätten.

Nyheter · Publicerad 08:50, 3 aug 2011

Vigselrätten fortsätter att vara en het fråga inom Svenska kyrkan, som en följd av beslutet 2009 att tillåta vigslar av homosexuella par. Flera präster vill få avsäga sig vigselrätten, för att slippa tvingas att viga par emot den egna övertygelsen.

Olle Burell och Karin Perers (S), menar att det är "otillfredsställande" om enskilda präster får avgöra om de ska förrätta vigslar eller inte. Det kan medföra att församlingar hamnar i svåra situationer, menar de.
– Det kan inte vara upp till den enskilde prästen att avgöra vad som ska ingå i befattningen, säger Olle Burell.
Någon risk för att enskilda präster ska komma i kläm av samvetsskäl finns inte, menar han.
– Det sades tydligt i beslutet 2009 att ingen ska tvingas utföra vigslar om de inte vill det.
I de fall som nu uppstått, där präster velat avsäga sig vigselrätten och hamnat i konflikt ned domkapitlen handlar det om "kyrkopolitiska utspel", enligt Olle Burell.
Att kyrkan ska behålla vigselrätten är självklart, menar han.
– Det var mycket stark uppslutning bakom det beslutet.
Håkan Sunnliden, FK (Frimodig Kyrka), Bertil Olsson KR (Kristdemokrater i Svenska kyrkan), samt Gustaf Bengtson, POSK (Politiskt obundna i Svenska kyrkan), vill att det slås fast att ingen präst ska vara skyldig att förrätta vigslar. Därigenom visas öppenhet för de två olika synsätt som finns inom kyrkan när det gäller äktenskapet. Ett enkelt tillägg i en paragraf i Svenska kyrkans bestämmelser skulle innebära att präster som så önskar får rätten att avstå från vigselrätten.

– Det är en bra förändring som löser hela problemet. Då vet alla var man har varandra, säger Håkan Sunnliden. Han har svårt att förstå invändningarna från Olle Burell.
– Jag ser inte logiken i det. Om ingen präst behöver viga något par mot sin vilja, då kan man väl få avstå från vigselrätten. Om alla präster tvingas ha ett förordnande för vigslar sätts den enskilde prästen under pressen att behöva säga nej vid varje sådant tillfälle. Jag kommer aldrig att viga någon efter som det är att utföra myndighetsutövning och jag trodde den tiden var förbi.

Enligt Olle Burell kan det bli problem för församlingar om många präster inte vill utföra vigslar. Håkan Sunnliden säger att det är en argumentation han ofta hör.
– Men om det skulle bli många präster som avsäger sig vigselrätten visar det bara att reformen var dålig, konstaterar Håkan Sunnliden.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se 

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier