Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

New Wines ledarkonferens i Citykyrkan pågick mellan tisdag och torsdag förra veckan. Foto: Arash Asadi

"Vi är tränade att förklara bort det övernaturliga"

Helanden och mirakler förhärligar Gud och är en viktig del av evangeliet. Därför behöver kristna bli flitigare när det gäller att be för sjuka. Det menar Daniel Norburg, nationell ledare för New Wine, som hade en ledarkonferens i Citykyrkan i Stockholm förra veckan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 25 mar 2013

Omkring 600 personer, de flesta pastorer och församlingsledare deltog på seminarierna och mötena. I efterhand twittrade huvudtalaren Randy Clark att torsdagens kvällsmöte var "mer fantastisk än något vi har sett i Europa de senaste 20 åren".

Även New Wines Sverigeledare Daniel Norburg beskriver "fantastiska dagar".
– Vi upplevde att det fanns ett otroligt fokus och en enhet i allt, fast vi var från så många olika samfund och traditioner, säger han.
Konferensens återkommande tema var helande och Norburg menar att kyrkan i väst generellt har varit dålig på att praktisera helande.
– I västvärlden har New age och nyandlighet vunnit stark mark eftersom kyrkan inte tillräckligt mycket har proklamerat det som Jesus befallde oss att göra. Han predikade de goda nyheterna, gick ut och botade de sjuka och sa att nu har Guds rike nått er, säger Daniel Norburg.
För att kristna ska se fler helanden behövs dels mer undervisning i ämnet i församlingarna och dels att man "gör det", menar han.
– Ber man inte för sjuka får man inte heller se sjuka bli botade, det handlar om att börja. Men det är alltid ett pris att betala, att gå ur båten med risken att misslyckas och förlora ansiktet. Men det är först då man få vara med om det här.

Norburg menar att Sveriges kristna är mer påverkade av sekularisering, än man kanske själv tror.
– Vi är starkt påverkade av ett naturalistiskt tänkande, där man förklarar bort det övernaturliga. Vi har blivit tränade i det. Det har smittat av sig till våra kyrkor också.
I andra kulturella kontexter, där tron på en andlig verklighet är mer självklar, är det också lättare för kristna att be för sjuka, menar Norburg.
– Då blir utgångspositionen för att be för sjuka annorlunda, det finns en större förväntan. Därför behöver vi komma tillbaka till Bibelns världsbild och den andliga verklighet som är så tydlig där.

Vad säger du till den som menar att betoningen på helanden och mirakler kan bli överdriven?
– Jag kan förstå den rädslan. Det finns sammanhang där det har blivit ett skevt fokus. Men jag upplever att vi i de flesta sammanhang i västra Europa och i Sverige ser alldeles för lite av det. Vi betonar det alldeles för lite.
– Randy Clark berättade att han hade gjort en studie av de ställen i Bibeln det står att Gud blir förhärligad och ärad. På första plats kommer just när någon sjuk blir botad i Guds namn eller när det sker ett påtagligt under eller ett tecken, som kan härröras till Guds kraft. Frågan är hur många av oss som tänker så, säger Daniel Norburg.

Det viktigaste för en församling att betona är inte just helande, utan snarare förkunnelsen om Guds rike, menar han.
– Ibland har vi predikat ett halvt evangelium där det bara handlar om att Jesus kom för att dö för vår personliga synd, det handlar bara om individens personliga förhållande till Gud. Men Jesus förkunnar ett evangelium som är så mycket mer, givetvis handlar det om förlåtelsen från synder och det eviga livets gåva, men det handlar också om att Guds rike är här och att transformeringen av vår värld påbörjas, säger Daniel Norburg.

New Wine är inget samfund, utan snarare ett löst nätverk som arrangerar inspirationshelger, retreater och konferenser. Betoningen är andlig förnyelse och bruket av nådegåvorna. I sommar anordnar New Wine två stora konferenser i Vänersborg och i Örnsköldsvik.

ARASH ASADI 

Daniel Norburg, nationell ledare för New Wine i Sverige och pastor i Immanuelskyrkan i Malmö.

Guldstaty vid New York-domstol hyllar abort

USA. En cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur har placerats på en... måndag 6/2 13:00

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Bibliska namn populära hos nyblivna föräldrar i Norge

Norge. Bibliska namn har blivit allt vanligare i Norge under det senaste dryga årtiondet. Jakob och Noah... måndag 6/2 10:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00