Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”För mig handlar kristen enhet om att upptäcka och glädja oss över det vi har gemensamt. ”, säger Joakim Lundqvist, huvudpastor för Livets ord i Uppsala. Foto: Julia Nordh (Arkivbild)

”Vi är ingen bro till katolicismen”

I senaste numret av Livets ords tidskrift Keryx beskriver Ulf Ekman Livets ord som ett brofäste mot Katolska kyrkan.– Jag ser inte på Livets ord som någon bro just mot katolicism. Vi har ett existensberättigande i oss själva. Däremot vill vi vara med att bygga broar av enhet mellan alla Jesusälskande och bibeltroende kristna oavsett sammanhang, säger Ulf Ekmans efterträdare Joakim Lundqvist.

Nyheter · Publicerad 09:36, 11 aug 2014

Det har gått fem månader sedan Ulf Ekman berättade att han och hustrun Birgitta skulle upptas i Katolska kyrkan och därmed lämna Livets ord, den församling de grundat. Den första Europakonferensen utan det i alla år självklara värdparet har fått många hurrarop i sociala medier. En anställd i församlingen skriver på sin Facebooksida: "När vi bad inför Europakonferensen bad vi att den skulle få bli ett utropstecken. Det blev inte ett – jag kan inte räkna dem alla!".
Vid en så stor händelse som det ändå är att en grundare och stark ledare lämnar över ledarskapet, och dessutom lämnar rörelsen, är det inte självklart att vägen vidare går lika bra. Men Joakim Lundqvist, Livets ords efterträdande huvudpastor, konstaterar att det knappa halvåret ändå har gått över förväntan.

Den speciella tiden efter konverteringen har inneburit hårt arbete för Lundqvist, i perioder från det att han "öppnat ögonen på morgonen tills han stängt dem på kvällen", som han uttrycker det.
– Ändå har det inte varit en dag under den här processen där jag har önskat att vara någon annanstans. Jag vet att jag är där jag ska vara och att Livets ords bästa dagar ligger framför oss. Många trodde nog att arbetet skulle rasa och att allt var över, först då Ulf slutade som pastor och sedan då han senare meddelade att han skulle bli katolik. Men församlingen har tvärtom vuxit starkt och vi har döpt fler än på länge. Och på Europakonferensen bara några månader senare efter beskedet är kyrkan helt full, säger en glad Joakim Lundqvist.

Det internationella arbetet står samtidigt starkt mitt i den turbulens som har uppstått.
– Vi har inte fått något ras. Det har visat sig att våra internationella församlingar har sin lojalitet till Livets ord och inte bara till personen Ulf Ekman. Men vi kommer naturligtvis fortsätta att kommunicera tydligt vart vi står och vad vi vill framåt för att ge vårt internationella nätverk den hjälp och tydlighet vi gärna vill, säger Joakim Lundqvist.
Men svallvågorna efter beskedet i mars har ännu inte lagt sig, trots ett omfattande arbete med att svara på frågor och reaktioner.

En större diskussion blossade upp i juli, när församlingens teologiska tidskrift Keryx lämnat tryckpressarna. I den skriver Ulf Ekman i sin sista artikel som tidskriftens ansvarige utgivare, om den resa han och hustrun har gjort som lett till beslutet att upptas i Katolska kyrkan. I en passage skriver han om sin syn på församlingen Livets ords kallelse till kristen enhet (se artikel bredvid) och beskriver Livets ord som en bro för enhet gentemot den katolska kyrkan. Dessa meningar har skapat en debatt om huru­vida Livets ord ska vara en bro in i katolska kyrkan. Men det avvisar Joakim Lundqvist.
– Jag ser inte på Livets ord som någon bro eller något brofäste just mot katolicism. Vi har ett existensberättigande i oss själva. Däremot vill vi vara med att bygga broar av enhet mellan alla Jesusälskande och bibeltroende kristna. Vi behöver stärka vår gemenskap och kunskap om varandra, utan att vi därmed blir några andra än dem vi är, säger Lundqvist. Enhet ska aldrig ha likriktning som varken krav eller mål.

Det finns mycket gemensamt mellan Livets ord och andra evangeliska kyrkor å ena sidan, och Katolska kyrkan å den andra, menar Lundqvist. Men han ser också viktiga skillnader.
– Jag känner själv inget behov av att byta perspektiv. Jag står tryggt, glatt och stabilt på den grund jag har, med dess styrkor och brister. I kristenheten har vi både gemensamma lärosatser och sådant som är mer exklusivt för det enskilda trossamfundet. För mig handlar kristen enhet om att upptäcka och glädja oss över det vi har gemensamt. De specifikt katolska dogmerna kan jag som evangeliskt troende inte acceptera.
Joakim Lundqvist förtydligar vad han menar.
– Det gäller bland annat den katolska församlingssynen, teologin kring helgon, läran om Maria, synen på läroämbetet och så vidare, säger Joakim Lundqvist. Men den enhet jag tror på har heller inte dessa dogmer som grund, utan istället vår gemensamma tro på Jesus och proklamation av den kristna trosbekännelsen.

Mårten Gudmundhs
Vebjørn Selbekk
redaktionen@varldenidag.se

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...