Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Varnar för stigmatisering

"Nu när Nipt lanseras; passa på att ta fram en samlad information om fosterdiagnostikens medicinska och etiska konsekvenser, framtagen av läkare, barnmorskor och intresseorganisationer!".Uppmaningen kommer från Svenska Downföreningen och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 okt 2014

"Vi vet att vackra löften om informationsinsatser inför användning av Kubtestet (2007-2008) nonchalerades i många landsting, i ivern att snabbt införa den nya metoden. Försummelsen får inte upprepas när Nipt-testet införs", skriver Thomas Jansson från FUB och Svenska Downföreningens ordförande Maria Hård af Segerstad-Lindhoff i en debattartikel i Aftonbladet.
De riktar en öppen inbjudan till Statens medicinsk-etiska råd (Smer), landsting, mödravårdscentraler och kvinnokliniker att tillsammans ta fram medicinsk och etisk information om fosterdiagnostik.

Båda organisationerna ser en ökad risk för att personer som har fötts med en funktionsnedsättning stigmatiseras och ifrågasätts den dag det blir ännu enklare än det är i dag att peka ut vissa genetiska avvikelser som icke önskvärda.
"Samtalet måste ta in bortsorteringseffekten av Nipt-testet, men det får aldrig utsätta anhöriga eller personer som själva har till exempel Downs syndrom, för aningslösa frågor där de tvingas försvara sitt barns, sitt syskons eller sin egen existens", skriver debattörerna.

Genom Nipt kan sökarljuset även kastas på mindre kända kromosomavvikelser. En av dessa, som är sökbar i de tester som säljs i USA, är 22q11. Den kan vissa fall ge så lindriga symtom att den i dag är svår att diagnostisera. Annat blir det med Nipt.

– Jag kan ju bara se till mig själv, säger RoseMarie Larsson, ordförande i patientföreningen 22q11. Om jag hade fått svaret på ett test att mitt barn inte skulle vara "friskt", vad skulle jag gjort med det? Men de som har 22q11 finns ju i ett spann mellan att inte ha några problem till att ha väldigt svåra problem. Det känns väldigt problematiskt.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...