Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Varnar för att ge många ”vaccin-boosters”

Upprepade vaccindoser mot covid-19 kan med tiden försvaga människors immunförsvar, enligt europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

– Boosterdos kan ges en eller kanske två gånger, men inte upprepas hela tiden, säger EMA:s vaccinchef Marco Cavaleri enligt sajten Bloomberg.

Nyheter · Publicerad 13:00, 22 jan 2022

Under en pressträff nyligen varnade EMA för att frekventa så kallade boosterdoser av vaccin mot covid-19 med tiden riskerar att överbelasta människors immunförsvar. EMA menar att man bör gå mot att anpassa vaccinering mot covid-19 i enlighet med den strategi som redan råder i samband med vaccination mot säsongsinfluensa, uppger Bloomberg.

Inom en del länder ger, eller överväger man att ge, en fjärde vaccindos i syfte att stärka skyddet mot omikronsmitta. EMA betonar dock betydelsen av att även tänka långsiktigt.

– Boosterdos kan ges en eller kanske två gånger, men inte upprepas hela tiden. Vi måste tänka hur vi kan övergå från nuvarande pandemimiljö till en mer endemisk miljö, menar Cavaleri.

Nyhetsbyrån Reuters uppger att Marco Cavaleri efterlyser mer data om nuvarande vaccins effekt mot omikron. Inom EMA är man tydliga med att det för närvarande inte finns någon data till stöd för att boosterdoser har effekt vad gäller att dämpa smittspridningen av omikron.

– Upprepade vaccinationer inom korta tidsintervaller representerar inte en hållbar långsiktig strategi. Det är viktigt att det förs en bra diskussion kring val av vaccins sammansättning för att säkerställa att vi har en strategi som inte bara är reaktiv, anser Marco Cavaleri.

EMA befinner sig för närvarande i samtal med vaccinutvecklare som handlar om att utreda ett eventuellt behov av ett uppdaterat vaccin som skyddar bättre mot omikronvarianten. Myndigheten betonar att en sådan förändring i så fall behöver samordnas globalt, uppger Reuters.

Upprepade vaccinationer inom korta tidsintervaller representerar inte en hållbar långsiktig strategi.
Boosterdos kan ges en eller kanske två gånger, men inte upprepas hela tiden.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10