Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

Världen idags Wallenberg-artiklar resulterade i UD-utspel

Efter att ha läst Världen idags magasin om Raoul Wallenberg har UD:s ansvarige för ärendet i decennier, Hans Magnusson, kontaktat Världen idag. Han bekräftar nu uppgiften att Sovjet-Ryssland ljög om den svenske hjälte-diplomatens dödsdatum och menar att detta har varit Sveriges uppfattning hela tiden.

Nyheter · Publicerad 19:00, 21 feb 2021

Det här är första gången som Hans Magnusson berättar om sin reaktion när ryska säkerhetstjänsten FSB:s chefsarkivarier år 2009 släppte sina uppgifter om ”Fånge nr 7” år 2009. 

– Jag gjorde bedömningen att FSB i själva verket var säkra på att det var Raoul Wallenberg – annars hade man inte skrivit så, förklarar han.

Den tidigare biträdande chefen för FSB:s arkiv, överste Vladimir Vinogradov, bekräftade i oktober 2011 för svenska ambassaden i Moskva att ”Fånge nr 7” var den svenske diplomaten. 

– I sak var det dock inget nytt, vilket ambassaden också ansåg, särskilt som jag gjort bedömningen att FSB redan 2009 var säkra på saken.

Hans Magnusson kände Vino­gradov mycket väl och förstod att han av psykologiska skäl, redan delvis pensionerad, kände det angeläget att än en gång slå fast muntligt vad han tyckte.

Hans ambition var att diskutera saken med FSB och även kräva tillgång till relevant registerutdrag. Ett möte mellan Hans Magnusson och FSB:s arkivchef Christoforov och Vinogradovkom till stånd 2012 på ryska utrikesministeriet.

– Min bedömning var att båda då fortfarande ansåg att ”Fånge nr 7” var Raoul Wallenberg – framför allt därför att det inte fanns något rimligt alternativ när det gällde identiteten – men att de samtidigt ville tona ner saken något, förklarar Hans Magnusson, som tror att FSB:s ledning inte gärna såg att man fortsatte driva tesen om ”Fånge nr 7” som Raoul Wallenberg alltför starkt.

– Hur som helst utlovades jag vid mötet att redan senare samma dag få se register­utdraget från den 23 juli 1947 i FSB:s arkiv, då vi skulle kunna fortsätta diskussionen. Några timmar senare ringde FSB dock tillbaka och meddelade att besöket inte gick att genomföra eftersom registerjournalen inte fanns i Moskva. Så det hela rann ut i sanden. Jag tror att arkivchefen fick bakläxa av FSB:s ledning när han kom tillbaka – av politiska skäl såg FSB ingen anledning att visa tillmötesgående gentemot Sverige.

Enligt Hans Magnusson diskuterade man i den rysk-svenska arbetsgruppen vid flera tillfällen om Raoul Wallenberg kunde ha varit fånge nr 7 sommaren 1947. Man gjorde detta på basis av uppgifter från en förhörsledare/tolk som intervjuades, förklarar han. 

– Vi fick dock aldrig se utdrag ur registerjournal över förhör den 23 juli 1947, trots att vi flera gånger krävde att få kopior av samtliga relevanta noteringar om förhör. Vi fick nästan allt men inte detta datum. Jag kan inte erinra mig att jag såg en fånge nr 7 nämnas den 23 juli 1947.

Magnusson förklarar att huvudfokus vid den snabba genomgången var att se om det fanns fler övermålade namn i registren.

– Att Raoul Wallenbergs, Langfelders, Katonas och ytterligare en fånges namn var övermålade var något unikt visade det sig, säger Hans Magnusson.

– Det är självklart att det måste vara ett fortsatt krav på ryssarna att ta del av det relevanta registerutdraget. Dock är det ju så att vi redan vet vad som står där, nämligen att ”Fånge nr 7” förhördes i 16 timmar av enhetschefen Kartasjov, tillsammans med bland annat Langfelder.

Wallenbergforskaren Susanne Berger tror att rapporten om Vinogradovs bekräftelse i oktober 2011 om att ”Fånge nr 7” var Raoul Wallenberg hemligstämplades av ledningen för UD. Detta med tanke på 100-årsfirandet av Raouls födelsedag året därpå då fokus skulle vara att marknadsföra den svenske diplomaten som en symbol för allt som är bra med Sverige – som en humanitär hjälte.

– En välförtjänt hyllning, men det skedde genom att medvetet utelämna alla frågor kring hans öde, säger hon.

– Om UD var övertygade redan år 2009 om att Raoul Wallenberg var ”Fånge nr 7” borde de ha blivit mycket upprörda när de förstod att den ryska sidan sedan 1991 medvetet undanhållit avgörande information från fängelseregistren, och det i en officiell utredning!

– Ändå inte ett knyst om detta från den svenska sidan år 2009 eller senare, trots att den svenska ambassadören Tomas Bertelmans i sitt brev till Yuri Trambitsky, chef för FSB:s centrala arkiv, den 9 december 2009 skrev att ”om denna hypotes bekräftas kommer det att vara ... nästan sensationellt.”

Susanne Berger beskriver den ryska bekräftelsen till UD den 12 oktober 2011 att ”Fånge nr 7” var den svenske diplomaten som något fullständigt annorlunda än när företrädare för FSB säger att Raoul Wallenberg ”med stor sannolikhet” är ”Fånge nr 7”, för att sedan tona ner och förneka uppgiften.

– Khristoforov försökte göra detta vid flera konferenser och i uppföljande diskussioner. Det var i detta läge som Vinogradov bekräftade att ”Fånge nr 7 och Raoul Wallenberg är identiska. Om allting var så tydligt och klart som Hans Magnusson beskriver det, varför lyfte inte UD ett finger för att följa upp denna avgörande information redan 2009? frågar sig Susanne Berger, som menar att åtminstone familjen skulle ha blivit informerad om Vinogradovs bekräftelse och att Hans Magnusson skulle ha inkluderat dessa fakta i sin årliga Raoul Wallenberg-rapport 2013. 

– Det är tydligt att UD 2009 gjorde sitt bästa för att bagatellisera möjligheten att Raoul Wallenberg var ”Fånge nr 7”. Ännu värre är att det nu står klart att Eliasson-kommissionen uppenbarligen gav missvisande fakta angående det svensk-sovjetiska handelsavtalet för att lägga skulden för Sveriges misslyckade hantering av Raoul Wallenbergs öde helt på Staffan Söderbloms axlar.

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Förr i tiden var Sverige kallt och dragigt

Vi står inför en vinter med skyhöga elpriser. Är det kanske läge att snegla bakåt i historien för... fredag 7/10 04:00

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier