Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Världen idag såg viss ökning av prenumeranter förra året

Världen idag ökade något i upplaga under förra trots att tidningen har tvingades minska antalet tryckta utgåvor. Det visar den upplageredovisning som släpptes på onsdagen.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi kan hålla ställningarna, säger chefredaktören Jonas Adolfsson om uppgifterna.

Nyheter · Publicerad 10:00, 16 mar 2023

Nu har upplagesiffrorna för dagspress under 2022 redovisats. Världen idags så kallade TS-upplaga under 2022 har fastställts till 8 800 exemplar, vilket är en liten ökning (1,1 procent) jämfört med 2021 då TS-upplagan uppgick till 8 700 exemplar.

– Under 2022 fick vi på grund av ökade kostnader ta det tråkiga beslutet att minska antalet tryckta utgåvor från tre till två per vecka. Vi är tacksamma för att upplagan trots denna förändring inte har minskat, säger vd:n Henrik Lundell.

– Redaktionen med Jonas Adolfsson i spetsen gör ett fantastiskt arbete och min känsla är att intresset för tidningen ökar, fortsätter han.

Även Jonas Adolfsson, chefredaktör och ansvarig utgivare, gläds över siffrorna.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi kan hålla ställningarna och fortsätta betjäna våra läsare med en bra och viktig tidning, säger han.

Tidningen Sändaren är den av de kristna tidningarna som det gick bäst för upplagemässigt förra året – deras TS-upplaga ökade med 6 procent, från 5 000 till 5 300.

I övrigt är det minskade upplagor som gäller i den kristna pressen. Hemmets vän minskade med 17,9 procent, från 7 800 till 6 400. Nyhetstidningen Inblick minskade med 6 procent, från 5 000 till 4 700. Tidningen Dagens upplaga minskade med 1,2 procent, från 16 600 till 16 400.

TS är en förkortning av Tidningsstatistik och begreppet TS-upplaga används vid upplageredovisning av dags- och populärpress samt viss fackpress.

Min känsla är att intresset för tidningen ökar.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10