HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Foto: Hasse Holmberg/TT

Vårdnadsbidraget bort från 1 februari

Regeringen föreslår i en proposition att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 sep 2015

Vårdnadsbidraget möjliggör för en förälder att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. Villkoret för att få vårdnadsbidrag är att barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid.

Under år 2013 var det cirka 100 kommuner som införde möjligheten att betala ut vårdnadsbidrag. Det innebär att ungefär hälften av Sveriges alla 1–3-åringar bodde i kommuner som erbjöd vårdnadsbidrag, uppger regeringen i ett pressmeddelande. Av dessa var det 4 procent som hade föräldrar som valde att ha använda
bidraget.

Ungefär 7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Över 90 procent av dem var kvinnor. Regeringen hänvisar i sitt pressleddelande till en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar att föräldrar med vårdnadsbidrag hade lägre löneinkomster både före och efter perioden med bidraget.

"Avskaffandet utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv", skriver regeringen.

– Vi vill ta bort vårdnadsbidraget eftersom det varit dåligt för kvinnors ekonomi samtidigt som det cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen medan männen förvärvsarbetar. Vi vill se en modern feministisk politik som stärker både kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Vårdnadsbidraget infördes på initativ av Kristdemokraterna, där besvikelsen över att det nu avskaffas har varit stort.

"Den lilla valfrihet som vårdnadsbidraget och en flexibel föräldraförsäkring utgör, tar nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet bort", skrev KD-ledaren Ebba Busch Thor häromdagen i Världen idag.

Nyligen blev det känt att regeringen i sin budget tar bort skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer, en annan av KD:s hjärtefrågor. 

Även Sverigedemokraterna har stöttat vårdnadsbidraget, som partiet önskar fördubbla från dagens 3 000 kronor till 6 000 kronor per månad.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...