Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Redan 2009 överlämnade regeringens utredare Anders Milton ett förslag om abortregister till dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD). Trots det har politiska initiativ i frågan dröjt, men kan nu vara på gång. Foto: Sören Andersson / TT

Vården ger ok till arbortregister

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 nov 2015

Socialstyrelsen skickade i somras en hemställan till regeringen om att ändra reglerna för patientregister hos myndigheten. Man vill att aborter, i likhet med allt annat som vården, hanterar registreras och därmed kan följas upp.

Socialstyrelsen menar att undantaget i sig kan uppfattas som särbehandlande och leder till att aborter inte kan kvalitetssäkras på nationell nivå, skriver Dagens Medicin.

Efter att regeringen skickat vidare Socialstyrelsens begäran till 45 remissinstanser står det klart att nästan alla ställer sig bakom Socialstyrelsens önskemål.

Bland dessa finns enligt tidningen bland andra Barnmorskeförbundet, Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Läkaresällskapet skriver exempelvis i sitt remissvar att utebliven registrering "riskerar att innebära en lägre kvalitet och även utgör en patientsäkerhetsrisk genom att adekvat kvalitetssäkring inte kan genomföras."

Argumenten för ett så kallat abortregister är alltså kvalitet, men också att aborter ska kunna följas upp, och konsekvensen av detta blir att möjligheterna blir större att arbeta förebyggande mot oönskade graviditeter och att bättre rikta insatserna i detta arbete.

De enda remissinstanser som enligt Dagens Medicin har problem med Socialstyrelsens förslag är Socialdemokraternas och Centerpartiets kvinnoförbund. De är oroliga för riskerna att personuppgifter om kvinnor som genomgått en abort skulle nå obehöriga, detta trots att Socialstyrelsen i sin hemställan betonar anonymiteten som utgångspunkt i statistikinsamlingen.

Redan 2009 föreslogs i en utredning som regeringen tillsatte, abortregister som ett sätt att minska oönskade graviditeter och därmed få ned de höga aborttalen i Sverige.

Och 2013 när Världen gjorde en enkät bland riksdagspartiern, uttryckte en majoritet stöd för abortregister om det kunde ske på ett för kvinnorna säkert och anonymiserat sätt.

Socialstyrelsen uttryckte dessutom själva nyligen osäkerhet på sin senaste rapportering av abortstatistiken, detta sedan uppgifterna blivit än mer oprecisa.
Trots detta har inget hänt politiskt. Men kanske kan professionens tydliga markering leda till politiskt agerande. Detta tror i alla fall Emma Henriksson (KD) som är socialutskottets ordförande i riksdagen.

– Jag tror att trycket från professionen är det som saknats. När det nu verkar bli större tror jag att det kan lossa de spärrar som funnits, sa hon tidigare i höstas till Världen idag.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...