Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

I Norge är arbetslösa kvinnor kraftigt överrepresenterade bland dem som gör abort. Foto: Jessica Gow / TT

Vanligt att arbetslösa väljer abort

Gravida kvinnor som saknar avlönat arbete har fyra gånger större risk än andra kvinnor att göra abort, enligt en norsk studie. Det har skapat debatt om familjers ekonomiska situation.

Nyheter · Publicerad 17:22, 2 feb 2016

Mellan 2007 och 2010 blev drygt 312 000 kvinnor gravida i Norge. Av dem som födde barn var bara 15,8 procent utan avlönat arbete. Bland de 60 734 som ville göra abort var dock 46,4 procent, alltså nästan hälften, utan inkomst.

Detta slås fast i en studie ledd av professor Anne Eskild, som är professor och överläkare vid en kvinnoklinik. Genom att använda siffror från norska statistiska centralbyrån, födelseregistret och abortregistret har man fått fram helt unika resultat som pekar på de socioekonomiska förhållandenas påverkan på aborttalen.

Anne Eskild menar att de norska reglerna för utbetalning av föräldrapenning kan vara en orsak till att så många arbetslösa väljer att göra abort. Det är kvinnor som haft en arbetsrelaterad inkomst som har rätt till föräldrapenning.

– De som har mest sedan tidigare är också de som får mest när de får barn. Det bidrar till att förstärka skillnaden mellan familjer och till att vissa barn inte föds. Det är vad den här studien visar, säger hon till vg.no.

Studien visar också att drygt hälften av de kvinnor som gör abort redan har barn.

– Det kan vara svårt för många att ha mer än ett eller två barn i Norge i dag. Det kräver god ekonomi, och det kan vara en praktisk utmaning med föräldrar i heltidsarbete. Det är inte lätt att kombinera många barn med arbete, och att arbeta hemma med barn ger ingen rätt till föräldrapenning, säger Anne Eskild.

Det är svårt att säga om situationen är densamma i Sverige, här finns nämligen inget abortregister som exempelvis kan peka på orsakerna till att en abort görs. Ett sådant register är dock något många politiker och organisationer den senaste tiden menat borde införas också i Sverige.

2012 gjordes en enkät i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Den visar att sex av tio svenska kvinnor som gjort abort säger att anledningen var att det var fel tidpunkt för dem att få barn.

Cirka tre av tio uppgav att de gjorde abort på grund av relationsproblem och ungefär lika många angav skäl som har med ekonomi, bostad eller liknande omständigheter att göra. Omkring var femte kvinna menade att de redan hade de barn de vill ha.

– Om man ser att trettio procent handlar om att man har någon form av socioekonomisk orsak till att göra abort, så finns det en del från samhällets sida som man kan titta lite mer på. Till exempel om man tittar på arbetslösheten som ökar ganska dramatiskt bland ungdomar och att klyftor mellan olika grupper ökar, sa forskaren Marlene Makenzius till Sveriges Radio om enkätens resultat.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier