HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Nu har KD analyserat varför det gick som det gick i höstens val. Bilden är från partiets valvaka. Foto: Fanni Olin Dahl / TT

Valanalys: KD måste lyfta ”hårdare” frågor

Mer satsning på "hårda" frågor, som ekonomi, brottsbekämpning, försvaret och migrationen. Det krävs för att Kristdemokraterna ska växa, konstaterar partiets valutvärderingsgrupp.

Nyheter · Publicerad 10:04, 13 feb 2015

Kristdemokraterna står inför en rejäl omdaning, då både ny partiledare och ny partistyrelse ska utses i april. Nu har också utvärdering av valet i höstas skett, och den presenterades på torsdagen. En slutsats är att partiet måste satsa mer på det man kallar för "hårdare" frågor för att attrahera andrahandsväljare, alltså de som röstat på ett annat parti och ser Kristdemokraterna som sitt näst bästa alternativ.

"Partiets välfärdsfokus tillfredsställer kärntrupperna, och att få med dessa är naturligtvis avgörande. Men det måste till lika hög, eller i större, grad handla om att hitta frågor som attraherar förlorade väljare och andrahandsväljarna", konstaterar valutvärderingsgruppen, som letts av Peter Kullgren, partistyrelseledamot och kommunalråd i Karlstad. I analysen förlitar man sig bland annat på väljarundersökningen Valu, och enligt Valu vill andrahandsväljarna se en prioritering av bland annat statsfinanser, skatter, brottsbekämpning och försvaret.

En viktig fråga för denna väljargrupp är också oron för dagens migrations- och integrationspolitik. En satsning med "hög trovärdighet och reformvilja" i den frågan kan ge resultat, menar utvärderarna.

Riksdagsledamot Caroline Szyber, som ingick i utvärderingsgruppen, säger att integrationsfrågorna är ett av de områden där partiet behöver profilera sig för att nå fler väljare.

– Partiet har inte varit tillräckligt tydligt när det gäller integrationens utmaningar. Nu kan vi se att de två utspel som gjorts efter valet tagits emot väl både internt och externt, och det här måste vi fortsätta med. Vi behöver prata om de utmaningar människor ser i samhället. Våra potentialfrågor om integration, rättsfrågor och försvar måste få ta mer plats, kanske även på bekostnad av hjärtefrågorna.

Tydlighet är också viktigt för partiet, menar Caroline Szyber.

– Vi har tagit kliv mot att bli tydligare gentemot väljarna, men fortfarande är det många som inte vet vad vi står för. Nu måste tydlighet genomsyra hela utvecklingsarbetet.

En sak som får kritik i rapporten är satsningen på barn och ungas uppväxtvillkor, som partiet lanserade under förra mandatperioden. Den blev aldrig konkretiserad i valrörelsen, och det handlingsprogram som antogs vid rikstinget 2013 utifrån det temat nådde aldrig ut i samhällsdebatten och prioriterades inte i valrörelsen.

– Internt var den satsningen enande, men det hämmade utvecklingen av politiken, säger Caroline Szyber.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Caroline Szyber. Foto: TT

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...