På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

En barnmorska i norra Sverige har i ett brev till Socialstyrelsen frågat sig hur hon ska hantera foster som visar livstecken efter abort. Bilden har ingen koppling till personen i artikeln. Foto: Bertil Ericson / TT

”Vad ska jag göra med fostret när det lever?”

I ett brev till Socialstyrelsen skriver en barnmorska från norra Sverige om hur hemskt hon upplever det att foster får ligga och självdö i en rondskål eller ett bäcken efter sena aborter. "Varför finns inga regler för hur man avlivar människofoster på ett humant sätt?", skriver barnmorskan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 22 okt 2014

Bakgrunden till brevet är en omorganisation på barnmorskans arbetsplats, som skulle innebära att hon återigen tvingas medverka vid sena aborter. Hon har varit verksam i yrket i över tre decennier och säger att hon har "hiskeliga minnesbilder" från den tid då hon var på en avdelning där hon medverkade vid aborter kring graviditetsvecka 16, "där fostret kämpat och försökt andas under 5–15 minuter."
"Eftersom det inte finns några regler och bestämmelser om vad man ska ta sig till med ett foster som kämpar för livet, så lämnar man ju fostret att självdö i en rondskål eller ett bäcken. Fruktansvärt inhumant tycker jag. Och detta är ingen ovanlig händelse. Cirka 25 procent i vecka 16–17 lever en kortare eller längre stund", skriver barnmorskan.

Hon hade bestämt sig för att aldrig igen befatta sig med denna syssla men ställs nu inför en rad frågor. "Tvingas jag nu sluta jobba som barnmorska? Hur ska jag agera? Och om jag tvingas fortsätta och ge mig in i detta igen, vad ska jag göra med fostret när det lever?", skriver hon och fortsätter:
"Jag läste i djurskyddslagen om hur man ska göra för att avliva kattungar, hundvalpar och andra smådjur, och där finns tydliga regler för hur avlivning ska ske på ett sätt som inte medför ångest och smärta hos djuret. Varför finns inga regler för hur man avlivar människofoster på ett humant sätt?"

En jurist på Socialstyrelsen har svarat på brevet och konstaterar att frågan om att inte medverka vid sena aborter är arbetsrättslig och måste diskuteras med arbetsgivaren.
"Det är således din arbetsgivare du måste tala med angående om du måste medverka vid dessa arbetsuppgifter eller inte. Arbetsuppgifterna ska utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och på ett sådant sätt att kravet på en god hälso- och sjukvård är uppfylld. Däremot hur arbetsuppgifterna ska fördelas inom personalen så att dessa krav uppfylls, blir en fråga för arbetsgivaren att ta ställning till", svarar Socialstyrelsen och avslutar:
"Det finns i dag ingen reglering kring hur man ska hantera eventuella rörelser hos aborterade foster. En eventuell reglering kring hur detta ska hanteras är en fråga för lagstiftaren att ta ställning till."

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Läs mer:

Stor debatt under 2011. Ännu saknas nationella riktlinjer

Lukas Berggren: Human avlivning och överlevnadsrisk

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier