Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Anders Gerdmar, initiativtagare till den nya teologiska högskolan. Foto: Samuel Björk

”Väckelsen måste fortsätta och livas upp”

Efter beskedet att LOTS, Livets ords teologiska seminarium, läggs ned i och med vårterminen 2014 har alltfler röster höjts för en ny teologisk högskola i Sverige. Nu blir den verklighet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 apr 2014

En av de drivande bakom den nya teologiska högskolan, som kommer att få namnet Skandinavisk teologisk högskola, är Anders Gerdmar, tidigare rektor på Lots. Han hade arbetat på Lots i över 19 år när han fick beskedet att seminariet skulle läggas ner av ekonomiska skäl.
– En dag i februari inbjöds jag till ett möte, där man från styrelsens sida meddelade att man var tvungna att lägga ner seminariet av ekonomiska skäl. Det kändes som en stor tomhet, inte minst eftersom vi hade gjort en mycket ambitiös ansökan om studiestöd till regeringen.
Anders Gerdmar fortsätter:
– Första veckan efter beskedet var en vecka av sorg och bearbetning. Sedan hade jag den tunga plikten att berätta för våra studenter, personal och för våra student workers.
Redan samma dag träffade dock Anders Gerdmar en man som har haft ett stort hjärta för en bibeltrogen akademisk utbildning, och när de träffades började något hända.
– Vi kände att visionen fortfarande var levande. Utifrån det började vi jobba fram ekonomiska planer och andra riktlinjer för att kunna skapa något nytt. Vi lyckades med vårt manifest mobilisera en stor bredd av svensk kristenhet, med bland andra Carl-Erik Sahlberg från Klara kyrka, Berit Simonsson från Oasrörelsen och Stanley Sjöberg från pingst. Detta var oerhört viktigt för oss, det var en stor seger att vi fick med oss en så stor spännvidd i kristenheten för det här initiativet.
Vad som sedan hänt är att en liten grupp har arbetat med att ta fram mer noggranna planer och en ny huvudman. Och nu ser alltså en ny teologisk högskola dagens ljus – Skandinavisk teologisk högskola. 

Anders Gerdmar förklarar att den nya högskolan är samfundsoberoende och fristående från Livets ord och att man kommer att finnas i egna lokaler. Men man kommer att hålla fast vid lärdomsstaden Uppsala, tillägger han:
– Här finns så många resurser i form av bibliotek, lärarkapacitet och så vidare. Det vore dumt att släppa det.
Skandinavisk teologisk högskola har en tydlig evangelisk protestantisk profil och prioriterar tre punkter som Anders Gerdmar kallar för högskolans dna. Den första punkten är bibeltro.
– Det finns en tendens till att bibelkritiken äter sig in överallt, även i frikyrkliga sammanhang. Där är vi mycket tydliga. Vi står fast vid en klassisk bibeltrogen linje.

Den andra punkten är väckelse.
– Vi menar att väckelsen måste fortsätta och livas upp i svensk och skandinavisk kristenhet, förklarar Anders Gerdmar.
Slutligen tar Anders Gerdmar upp det karismatiska livet.
– Det är oerhört viktigt med livet i Anden och Andens nådegåvor, säger han och fortsätter:
– De här punkterna är något som kan förena många som kan ha variationer i detaljfrågor i teologin. Identiteten ska vara viktig men samtalet måste vara öppet.

Underlättar den tydliga identiteten det öppna samtalet?
– Det är jag övertygad om. Är man trygg i sin identitet är det också lättare att samtala. När vi är trygga i det vi står i är vi heller inte rädda för att tala, och ha gemenskap med andra troende, menar Anders Gerdmar.
En stor del av verksamheten handlar också om finansiering. Och Anders Gerdmar berättar att man fått i gång processen med studiestödsansökan igen.
– Det ser jag som ett mindre mirakel, att myndigheterna låter oss flytta över hela verksamheten i en ny, oberoende stiftelse. Vi tar över hela innehållet i Lots, den nya stiftelsen har köpt över det med samma lärare, samma innehåll, samma kurser. Det gör att det finns en trygghet i det här. Vi kommer att göra det vi gjort i 20 år.
Han berättar att man också siktar på ett svenskt godkännande inom några år. Det innebär dock inte att man kommer att sälja sin profil, men Anders Gerdmar tror inte heller det kommer att bli nödvändigt.
– Det tycks som att myndigheterna nu är mer intresserade av att sakligt bedöma utbildningarna utifrån kvaliteten, och man tittar inte så mycket på de ideologiska frågorna, säger han och tillägger, att han har mycket gott hopp om att högskolan kommer att bli godkänd.
– Fram till dess är vi dock väldigt, väldigt beroende av gåvor och donationer, stora som små. Vi måste ha ett grundkapital på två-tre miljoner i juni 2014, för att kunna köra i gång. Vår personal måste ha en trygghet, vi vill inte gå på lina utan vill ha en ordentlig ekonomisk bas. Det satsar vi på nu, att gå ut och be Kristi kropp att hjälpa till att bära detta, förklarar han.

Och hittills har arbetet med att samla in pengar gått mycket bra.
– Ja, jag känner stor tillförsikt i det här. Vi har fått väldigt fin feedback, inte minst internationellt. På fyra dagar fick jag in nästan 200 000 kronor i donationer till att bilda den nya stiftelsen. Den första gåvan fick vi från Kina, berättar Anders Gerdmar.
Men det finns fortfarande ett gap som måste fyllas.
– Därför ber vi församlingar, företag och enskilda att stödja och ge sina bidrag under de år vi behöver innan vi kommer in i det svenska systemet. Då kommer vi att få statliga pengar, förklarar Anders Gerdmar och tillägger att han är närmast övertygad om att det ska gå vägen.
Anders Gerdmar menar att en av de viktigaste uppgifterna för Skandinavisk teologisk högskola är att vara en röst i de samhällsetiska frågorna, i exempelvis samlevnadsfrågor och frågan om livets början och slut.
– Där har vi en uppgift att träna en kompetent kristen röst i samhällsdebatten. Ska du ta en diskussion med expelvis Torbjörn Tännsjö kan du inte vara vem som helst, du måste veta vad du talar om, avslutar Anders Gerdmar.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...