Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Vaccinbevis blir inte ett krav för kyrkor

Gudstjänster med över 100 deltagare måste från den 1 december antingen rikta sig till personer med vaccinationsbevis, eller följa särskilda avståndsbegränsningar.

Sveriges kristna råd konstaterar att Folkhälsomyndigheten därmed hörsammat att de inte vill se vaccinationsbevis vid religiösa sammankomster.

Nyheter · Publicerad 14:45, 24 nov 2021

Beskedet om att regeringen nu fattat beslut som möjliggör användning av vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillkännagavs på en presskonferens med socialminister Lena Hallengren (S) nyligen. 

På tisdagen hölls ett möte mellan Sveriges kristna råd och Folkhälsomyndigheten, där bland annat Anders Tegnell och Sara Byfors medverkade från myndighetens sida, och där även flera representanter från trossamfunden närvarade. 

SKR:s generalsekreterare, Sofia Camnerin, beskriver det som ett bra och konstruktivt möte där rådet kunde uttrycka tacksamhet över att Folkhälsomyndigheten hörsammat att de inte vill se vaccinationsbevis vid religiösa sammankomster.

– Vi påminde om inskränkningarna under pandemin och om den grundlagsskyddade religionsfriheten, samtidigt som vi poängterade att vi inte är emot vaccinering. Vi bekräftade också att alternativet med begränsningar i avstånd mellan sällskap tillgodoser trossamfundens behov i stor utsträckning, säger Camnerin. 

Folkhälsomyndigheten betonade å sin sida vikten av trossamfundens insatser under pandemin och deras förmåga att nå ut brett med trovärdighet. Dessutom beklagade myndighetens representanter att svensk lagstiftning inte fullt ut medger mer träffsäkra och differentierade åtgärder och regleringar, berättar SKR:s generalsekreterare.

På Folkhälsomyndighetens sajt går det att läsa i helhet vilka föreskrifter som nu ser ut att trädda ikraft den 1 december, gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. 

Om sammankomsten genomförs med vaccinationsbevis måste arrangören ha en rutin för hur bevisen ska kontrolleras, där rutinen ska finnas skriftligt och följas upp. 

Om sammankomsten genomförs utan vaccinationsbevis ska deltagarna ha anvisade sittplatser och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter åt båda sidor, framåt och bakåt, från andra sällskap. I de fall där ett sällskap överstiger åtta personer måste det dessutom delas upp i två eller fler sällskap med max åtta personer vardera. 

Inom Sveriges kristna råd finns 26 kyrkoorganisationer som medlemmar samt tre observatörer, som tillsammans representerar omkring 6,5 miljoner församlingsmedlemmar.

Vi påminde om inskränkningarna under pandemin och om den grundlagsskyddade religionsfriheten, samtidigt som vi poängterade att vi inte är emot vaccinering.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier