Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Vaccinbevis blir inte ett krav för kyrkor

Gudstjänster med över 100 deltagare måste från den 1 december antingen rikta sig till personer med vaccinationsbevis, eller följa särskilda avståndsbegränsningar.

Sveriges kristna råd konstaterar att Folkhälsomyndigheten därmed hörsammat att de inte vill se vaccinationsbevis vid religiösa sammankomster.

Nyheter · Publicerad 14:45, 24 nov 2021

Beskedet om att regeringen nu fattat beslut som möjliggör användning av vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillkännagavs på en presskonferens med socialminister Lena Hallengren (S) nyligen. 

På tisdagen hölls ett möte mellan Sveriges kristna råd och Folkhälsomyndigheten, där bland annat Anders Tegnell och Sara Byfors medverkade från myndighetens sida, och där även flera representanter från trossamfunden närvarade. 

SKR:s generalsekreterare, Sofia Camnerin, beskriver det som ett bra och konstruktivt möte där rådet kunde uttrycka tacksamhet över att Folkhälsomyndigheten hörsammat att de inte vill se vaccinationsbevis vid religiösa sammankomster.

– Vi påminde om inskränkningarna under pandemin och om den grundlagsskyddade religionsfriheten, samtidigt som vi poängterade att vi inte är emot vaccinering. Vi bekräftade också att alternativet med begränsningar i avstånd mellan sällskap tillgodoser trossamfundens behov i stor utsträckning, säger Camnerin. 

Folkhälsomyndigheten betonade å sin sida vikten av trossamfundens insatser under pandemin och deras förmåga att nå ut brett med trovärdighet. Dessutom beklagade myndighetens representanter att svensk lagstiftning inte fullt ut medger mer träffsäkra och differentierade åtgärder och regleringar, berättar SKR:s generalsekreterare.

På Folkhälsomyndighetens sajt går det att läsa i helhet vilka föreskrifter som nu ser ut att trädda ikraft den 1 december, gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. 

Om sammankomsten genomförs med vaccinationsbevis måste arrangören ha en rutin för hur bevisen ska kontrolleras, där rutinen ska finnas skriftligt och följas upp. 

Om sammankomsten genomförs utan vaccinationsbevis ska deltagarna ha anvisade sittplatser och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter åt båda sidor, framåt och bakåt, från andra sällskap. I de fall där ett sällskap överstiger åtta personer måste det dessutom delas upp i två eller fler sällskap med max åtta personer vardera. 

Inom Sveriges kristna råd finns 26 kyrkoorganisationer som medlemmar samt tre observatörer, som tillsammans representerar omkring 6,5 miljoner församlingsmedlemmar.

Vi påminde om inskränkningarna under pandemin och om den grundlagsskyddade religionsfriheten, samtidigt som vi poängterade att vi inte är emot vaccinering.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00