Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Foto: TT

V: Sverige har inte höga aborttal

Vänsterpartiet och regeringen presenterade nyligen att avgiftsfria preventivmedel upp till 20 år är en del av budgeten. Ett av skälen för satsningen är att det kan leda till färre aborter, något som V dock inte vill säga är ett mål.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 sep 2015

I budgeten prioriterar regeringen avgiftsfria preventivmedel till ungdomar och unga vuxna upp till och med 20 år. Det ska införas från 1 juli 2017.

Vänsterpartiet presenterade nyligen detta och skriver i sitt pressmaterial: "Subventioner av preventivmedel till unga kvinnor leder till ökad preventivmedelsanvändning, färre oönskade graviditeter och i slutändan färre aborter".

V:s socialpolitiska talesperson Karin Rågsjö svarar på frågan vilka belägg man har för att detta blir effekten av subventionerade preventivmedel.

- Man har infört fria preventivmedel i Norrbotten, då upp till 25 år, och sett att antalet oönskade graviditeter halverats.

Men när Världen idag tidigare var i kontakt med Åke Berggren, mödrahälsovårdsöverläkare i Norrbotten och ansvarig för preventivmedelsrådgivning, var han tydlig med att man inte kan vara säker på vilken effekt just fria preventivmedel haft. Han menade att man inte ska förenkla frågan.

– Det kan vara en delförklaring, men mycket annat bidrar också. Vi har satsat på utbildning av barnmorskor och läkare som håller på med preventivmedelsutskrivning. Vi har skrivit detaljerade riktlinjer för förskrivning av preventivmedel och hur man hanterar biverkningar.

Dessutom har lobbyorganisationen RFSU, som själva säljer preventivmedel, kritiserat att subventioneringen inte gäller upp till 25 år eftersom flest aborter görs i gruppen mellan 20 och 24 år.

Karin Rågsjö tror trots detta att satsningen kommer att ha effekt.
- En halvering av oönskade aborter är ändå ganska mycket. Det här blir ett steg på vägen, sedan får vi hoppas att det kan utvidgas.

Finns det en risk att det här ses som en "quick fix" med avgiftsfria preventivmedel för att få färre oönskade graviditeter?
- Nej, målsättningen är att preventivmedel ska vara tillgängliga, det fungerar väl om man får ut preventivmedel så långt som möjligt. Det är aldrig en quick fix. Vi har en bra robust abortlagstiftning som vi inte vill ändra.

Är det en målsättning att aborterna minskar?
- Det är en målsättning att det ska finnas bra lagstiftning runt aborter, sedan ska unga kvinnor och män ha tillgång till preventivmedel . Det är väl jättebra om aborterna minskar, men vi har inte höga aborttal.

Har vi inte höga aborttal i Sverige?
- Nej, det tycker inte jag.

I Socialstyrelsens mätning avseende 2014 gjordes drygt 36 000 aborter i Sverige, som är det land i Norden där flest aborter utförs. Exakt hur vi ligger till i europeiskt perspektiv är svårt att fastslå säkert.

- Du ska veta att restriktiva abortregler förekommer i flera länder och där är det oklart hur många aborter som görs, säger Karin Rågsjö.

Men Sverige har inte för höga aborttal?
- Nej, det tycker inte jag. Sedan finns inget självändamål med höga aborttal.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Karin Rågsjö Foto: TT

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier