Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

V-kandidat ville stoppa artikel om väpnad kamp

För några veckor sedan skrev Världen idag om Said Hadrous, som är ledare för den terrorhyllande organisationen Grupp 194 och även kandiderar för V till riksdagen. I en intervju med Världen idag bekräftar han nu att han som ung var en del av DFLP:s väpnade kamp i Mellanöstern. Sedan vill han dock förbjuda Världen idag att publicera texten och i ett inlägg på Facebook kallar han tidningen för både "rasistisk" och "sionistisk".

Nyheter · Publicerad 11:26, 3 sep 2018

Said Hadrous står på plats nummer sju på Vänsterpartiets riksdagslista i region Skåne väst. Han är inte bara politiker, utan även ordförande för den pro-palestinska organisationen Grupp 194. En organisation som på sin Facebooksida har hyllat en barnmartyr, lovordat Ma’alot-massakern där 21 israeliska skolbarn dödades och visat samröre med med DFLP (Demokratiska fronten för Palestinas befrielse) – gruppen som låg bakom massakern på barn.

Världen idag kommer, efter några försök, i kontakt med Hadrous, och lyckas ställa några frågor om hans dubbla roller.

– Jag blandar inte Grupp 194 med Vänsterpartiet, säger han.

Genom en källa har Världen idag fått uppgift om att Said Hadrous även själv ska ha varit en del av DFLP:s kamp i Mellanöstern som ung. En bild på en ung palestinsk gerillasoldat, som förefaller vara Hadrous, pekar på detta. När Världen idag tar upp saken med Hadrous bekräftar han att han var en del av kampen.

– Vi hade rätt att kämpa, säger han.

Men Said Hadrous menar att kampen var ett försvar.

Tycker du att ni hade rätt att använda vapen i er kamp?

– Det var ledarna som bestämde detta. Men vi är i Sverige nu, vi visar stor respekt för svensk politik, säger han.

Kommer ditt engagemang för Palestina märkas i din politik?

– Det finns många medlemmar i Grupp 194 som är engagerade i olika partier. Ifall jag kommer in i riksdagen kommer jag hålla mig till Vänsterpartiets program.

Said Hadrous säger att hans egen syn i konflikten är att han anser att både judar och araber ska få bo i området, men att han är kritisk till staten Israel, som han menar har ockuperat landet.

– Vi stödjer den palestinska rörelsen, säger han.

Innebär det en väpnad kamp?

– Vi stöder PLO. Det är den politiska rörelsen som får bestämma på vilket sätt kampen ska föras, inte jag.

Världen idag frågar hur Said Hadrous ställer sig till de bilder som har publicerats på Grupp 194:s Facebooksida. När det gäller bilder som visar att gruppen har demonstrerat för att terroristdömda fångar ska bli fria menar Hadrous att detta är politiska fångar. När det gäller hyllningen av barnmartyren verkar han inte känna till detta. När Världen idag mejlar bilden till Said Hadrous väljer han att inte återkomma med någon kommentar. Och när det gäller lovordandet av Ma’alot-attacken säger han att han och andra palestinier inte kan glömma de dåd som de menar att Israel har utfört och att attacker behöver bemötas.

När det gäller Grupp 194:s samröre med DFLP hänvisar Said Hadrous till DFLP och poängterar sedan att han håller sig till svensk lag.

När Världen idag skickar texten från intervjun till Said Hadrous för att, i enlighet med god journalistisk sed, låta Said Hadrous korrigera sina citat meddelar Hadrous att texten innehåller felaktigheter och att han ”inte accepterar” och "inte godkänner" en publicering. Vad som är fel i texten vill han dock inte svara på. Det enda Världen idag kan tyda sig till är att han upplever sig missuppfattad i en mening, och den meningen är därför borttagen. I övrigt berättar inte Hadrous på vilket sätt han är missuppfattad.

Efter ett par veckors telefon-, sms- och mejlkonversationer har Said Hadrous fortfarande inte velat lämna några korrigeringar. I stället har han hotat med att polisanmäla Världen idag ifall texten publiceras.

När Världen idags redaktionschef ringer upp Said Hadrous vill han fortfarande inte uppge vad han anser är felaktigt i texten. Då redaktionschefen frågar om det inte stämmer att han har varit aktiv i DFLP svarar han att han ska ”kontakta sin advokat” ifall texten publiceras och lägger därefter på luren.

Och när Världen idag sms:ar den bild som enligt Världen idags källa ska föreställa en ung Said Hadrous med vapen, och frågar om det är han på bilden, svarar han inte alls. Däremot lägger han ut bilden på sin Facebooksida, tillsammans med texten i Världen idags reporters sms, och skriver på arabiska:

"Den rasistiska sionistiska pressen i Sverige skickade den här bilden till mig i dag ... Vad säger ni till dem?"

Facebookinlägget efterföljs av många kommentarer på arabiska i vilka bilden och Hadrous hyllas.

När Världen idag hör av sig till Vänsterpartiets centrala kansli för att höra hur de ser på att en av deras riksdagskandidater bekräftar att han har varit en del av DFLP:s kamp och att han sedan ”inte accepterar” att texten publiceras väljer Vänsterpartiet att lägga locket på.

– Det är ingenting som vi kommenterar, säger man på pressavdelningen och hänvisar till distriktet i Skåne.

Världen idag har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Vänsterpartiets kansli i Skåne, men inte heller de vill kommentera uppgifterna.

Vi stöder PLO. Det är den politiska rörelsen som får bestämma på vilket sätt kampen ska föras, inte jag.

EU vill se märkning av AI-material

AI. En särskild märkning bör införas för AI-skapat material, anser EU-kommissionen i nya förslag. – Jag... tisdag 6/6 22:00

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00