Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Utvisning av iransk konvertit stoppad

Efter Världen idags artikel om iranske Emanuel har medier både i och utanför Sverige rapporterat om hans fall. Trots att han riskerar att dödas för att ha lämnat islam och för kritik mot regimen, hade Migrationsverket beslutat att han ska återvända till Iran. Men nu har utvisningen stoppats och Migrationsverket beslutat att ärendet ska prövas på nytt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 nov 2012

Efter Världen idags artikel om iranske Emanuel har hans berättelse fått spridning. Bland andra har amerikanska tv-bolaget CBN rapporterat om det svenska fallet. Cai Ber­ger, pastor för Emanuel i Ten­sta­kyrkan har arbetat för ett medialt genomslag för att få Migrationsverket att inse att de omöjligt kan skicka honom till Iran. Och nu har han nått ett delmål. Ema­nuels advokat Lars Gagnér skickade in en ansökan om verkställighetshinder som Migrationsverket alltså hörsammat.
– Det handlar om en konvertit som är evangeliserande och är känd som regimkritiker. Ingen kan säga att detta inte skulle ha kommit till Irans kännedom, säger Lars Gagnér.

Nyligen sändes ett längre inslag i Sveriges Radio international om Emanuel och andra konvertiters situation. Och förutom att även annan press skrivit om honom, har ärendet också blivit känt internationellt. Bloggare från olika delar av världen har spridit amerikanska CBN:s (Christian Broadcasting Network) rapportering om konvertiten. Ett antal personer ska också på CBN:s uppmaning ha hört av sig till den svenska ambassaden i USA för att protestera mot utvisningen.

Cai Berger är glad över beslutet om en ny prövning, men kritisk till Migrationsverket. – Det här handlar inte bara om Emanuel utan sätter fokus på konvertiters situation i Sverige. Ska man behöva få hela världen på fötter för att svenska myndigheter ska följa sina egna direktiv?

Reza Joudi Jabbari från Iran kallar sig själv Emanuel sedan han blev en kristen. Det var vid studier i Azerbajdzjan som han kom i kontakt med kyrkan och fattade beslutet att följa Jesus. Han kom till Sverige övertygad om att han skulle få skydd här, både för att han engagerat sig som kritiker av den iranska regimen och för att han som konvertit riskerar allvarlig förföljelse i Iran. Men han har fått avslag både från Migrationsverket och i Migrationsdomstolen, man anser inte att det gjorts sannolikt att han kommer att råka illa ut vid ett eventuellt återvändande och ifrågasätter också huruvida beslutet att bli en kristen är äkta.

Till Sveriges Radio säger biträdande rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beiijer, att en persons konvertering "kan vara hur ogenuin som helst, men om han ligger på Youtube och om han är känd i Iran som en person som har konverterat, så kan det vara tillräckligt i sig". Tenstakyrkan har intygat att Emanuels konvertering är genuin och att han deltagit i evangelisation som lett till att andra iranier i Sverige blivit kristna. Enligt kyrkan och Emanuel själv råder det inget tvivel om att han är känd av iranska myndigheter.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...