Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Utvisas efter elva år i Sverige

På onsdag utvisas den kristne konvertiten Karam Al Amin till Jordanien, efter elva år i Sverige.Den arabisk-talande gruppen i Centrumkyrkan mister en trogen medarbetare, och pastor Merzek Botros fruktar för Karams säkerhet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 jan 2015

– Han är rädd och frågar mig hur och var han ska kunna leva i Jordanien. Sin familj kan han inte åka till, säger Merzek Botros.
Merzek Botros lärde känna den i dag 45-årige Karam Al Amin för åtta år sedan, då denne var nydöpt och bodde i norra Sverige.
- Sedan kom han hit och har varit en värdefull medarbetare, som gjort hemsidor åt oss, evangeliserat flitigt, medverkat i radio och TV och svarat på frågor på kyrkans arabiska hjälplinje.
Karam Al Amin kom i kontakt med en protestantisk kyrka i Jordanien några år före sin flykt till Sverige. För pastor Merzek berättade han att han länge lyckades hålla sin tro hemlig för sin muslimska familj och släkt.
– När de upptäckte det till slut blev det kaos, och hans pastor rådde honom att lämna landet. Annars skulle släkten kunna skapa stora problem både för församlingen och för honom.

Av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens avslag att döma har Karam Al Amin inte lyckats förklara vad som låg bakom beslutet att lämna Jordanien.
"Det som åberopas är inte tillräckligt för att det ska finnas någon anledning att tro att han riskerar problem med myndigheterna vid ett återvändande till Jordanien", skriver Migrationsöverdomstolen när man i april 2011 beslutar att inte meddela prövningstillstånd.
Den domen skulle ha preskriberats om fyra månader, och gjort det möjligt för Karam Al Amin att för tredje gången lämna in en ansökan om asyl. Istället greps han i sitt hem av polisen före jul, och sitter nu på förvaret i Flen.
Merzek Botros säger att hela församlingen sörjer det som hänt.
– Det är som en chock för oss alla. Vi har funderat på om vi kan skriva något och lämna in till Migrationsverket. Hur kan Sverige låta bli att skydda en sådan person?
Den jordanska författningen tar avstånd från religiös diskriminering, men regeringen förbjuder samtidigt handlingar som anses stå i strid med islamisk lag. Det innebär att det inte är tillåtet att lämna islam, och att de konvertiter som anmäls till myndigheterna, av släktingar eller andra, kan mista sina medborgerliga rättigheter.

Att Migrationsdomstolen är medveten om dessa risker framgår tydligt av ett ärende från 2010. Då beslöt domstolen att ge en annan jordansk konvertit flyktingstatus, bland annat med hänvisning till en rapport från den svenska ambassaden i Amman från 2009:
"Av denna framgår bl.a. att konvertering från islam är förbjudet enligt jordansk Sharia-lag och att konvertiter förlorar, åtminstone teoretiskt, sitt rättsliga skydd för liv och hälsa. Det framgår vidare att det inte är straffbart att döda eller skada konvertiter", skriver Migrationsdomstolen, som väljer att inte fästa avseende vid Migrationsverket uppgift om att mannens konvertering inte är känd i hemlandet och att det inte bedöms finnas någon hotbild mot honom.
Även i Karam Al Amins fall hänvisar Migrationsverket till rapporten från den svenska beskickningen. Men då väljer man en helt annan vinkel:
Av rapporten att döma, står det i avslaget från mars 2010, "intar jordanska myndigheter en passiv hållning gentemot konvertiter. Rättsväsendet eftersöker av allt att döma inte konvertiter aktivt".
Advokat Ilhan Aydin, som i veckan fick avslag på sin ansökan om verkställighetshinder för Karam Al Amin, menar att myndigheterna inte tagit tillräcklig hänsyn till den hotbild mot Karam som finns i Jordanien från släktens sida.
När det gäller Jordanien har man oftast en bild av att det är lite mer liberalt än andra länder i Mellanöstern. Men det är ett klansamhälle, och även om myndigheterna inte skulle ge sig på [Karam] betyder det inte att de har vilja eller förmåga att skydda honom från förföljelse från släkten och klanen, säger han.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier