Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Utskottsnej till samkönade äktenskap

Lagutskottet i den finska riksdagen röstade på onsdagen med siffrorna 10-6 för att förkasta medborgarinitiativet om en könsneutral äktenskapslag.

Nyheter · Publicerad 16:22, 25 jun 2014

Utskottet kommer nu att lägga fram ett betänkande till riksdagen, skriver Hufvudstadsbladet. Ledamöterna får sedan i höst ta slutgiltig ställning till till huruvida par av samma kön ska ha rätt att ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella par.

Senast i februari 2013 förkastade lagutskottet en motion i frågan. Men frågan hamnade på nytt på utskottets bord, sedan drygt 160 000 finlänare undertecknat ett medborgarinitiativ till stöd för en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...