Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 maj 2013

Under våren har socialutskottet berett regeringens proposition, Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. Allt tyder på att riksdagen röstar för en lagändring efter debatten den 22 maj. Det innebär att man slopar kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet.

Riksförbundet för sexuellt lika­berättigande (RFSL) och två föreningar för transpersoner (KIM och FPES) hör till dem som välkomnat förändringen. Men patientföreningen Benjamin, som enbart företräder transsexuella, har gått mot strömmen. För­eningen anser att en förlorad fortplantningsförmåga är en naturlig del av den könskorrigerande behandlingen för en transsexuell, definierad som en person som i sitt fosterstadium utvecklat ett neurologiskt kön som är motsatt könsorganen. Dessutom anser föreningen att följderna av en lagändring inte är tillräckligt utredda.

Detta har föreningen påtalat i ett brev till socialutskottets ledamöter, vilket man i förra veckan önskade läsa upp personligen i utskottet.
Men det blev nobben. Beslutet fattades av utskottets ordförande Anders W Jonsson (C), som menar att det är "ytterst sällan" som intresseorganisationer bereds personligt tillträde till utskottet.
– Vi får hela tiden en ganska stor mängd människor som vill träffa oss i utskottet, och rekommenderar därför att man tar direktkontakt med de olika partierna, säger han till Världen idag.
– Förra veckan tackade vi till exempel nej till företrädare från Vårdförbundet som ville tala om vård för gömda flyktingar, så det är snarare rutin.

Att Benjamin företräder en viktig patientgrupp och har en avvikande åsikt i en fråga av stor betydelse för de transsexuella, motiverade inte ett undantag, enligt Anders W Jonsson.
– Det finns 50 olika patient­organisationer, och alla har någon avvikande åsikt, säger han.
Enligt föreningen Benjamin har ingen ledamot hört av sig till dem för att kommentera innehållet i brevet, som bland annat påpekade att lagförslaget inte utgår från Socialstyrelsens definition av transsexualism.
– Allmänheten har blivit lurad att tro, att transsexualism är något helt annat än vad det egentligen är. Okunskapen återfinns även bland riksdagsledamöterna, skriver föreningens ordförande Nina till Världen idag.

– Om man läser förarbetet till könstillhörighetslagen framgår det klart och tydligt att lagen är avpassad för dels personer som lider av transsexualism, dels personer med någon form av könsutvecklingsstörning (DSD). Inga andra.
– Om det funnits ambitioner att "vidga" lagens 1 § till att omfatta även personer som inte har för avsikt att genomgå könsbyte, så saknar sådana förslag i vilket fall stöd i förarbetet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Theresia Olsson Neve: Vad är vi egentligen till för?

Arbetslivskrönika Vi är ganska många som har matats med den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovshierarki sedan den först publicerades år 1943 om hur vi...

Platsen är irrelevant – det är vem du är där med som avgör allt.

Vardagskrönika Egentligen är himlen inte så viktig för mig. Som barn i söndagsskolan fick man höra att man skulle tro på Jesus, för då fick man komma dit en dag....

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Theresia Olsson Neve: Vad är vi egentligen till för?

Arbetslivskrönika Vi är ganska många som har matats med den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovshierarki sedan den först publicerades år 1943 om hur vi...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...