HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Foto: Jessica Gow/TT

Utredning säger nej till surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap ska inte tillåtas i Sverige. Den slutsatsen har regeringens särskilda utredare kommit till.

Nyheter · Publicerad 08:20, 24 feb 2016

I nära tre års tid har lagman Eva Wendel Rosberg utrett huruvida så kallat altruistiskt surrogatmödraskap där en kvinna bär ett barn åt ett par utan ekonomisk ersättning — bör tillåtas eller ej.

I dag lämnar hon över sina slutsatser och förslag till justitieminister Morgan Johansson, och hennes svar är nej, rapporterar SVT Nyheter.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg till SVT.

Utredningen går emot Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som för tre år sedan menade att surrogatmödraskap trots allt bör vara tillåtet om inga pengar är inblandade.

Men Eva Wendel Rosbergs analys är alltså en annan.

– Smer tittade mer på de medicinsketiska principerna och gick inte in på de många komplicerade juridiska frågeställningar som ett surrogatavtal innebär. Vi har haft ett bredare perspektiv och verkligen tittat på de juridiska frågeställningarna som uppstår, säger hon till SVT.

Hennes utredning slår även fast att kommersiella surrogatarrangemang i utlandet bör motverkas — även om det blir svårt.

– Det närmar sig handel med kvinnor och det som vi inte vill att svenska kvinnor ska utsättas för, vill vi inte heller att kvinnor i fattiga länder ska utsättas för.

Frågan splittrar riksdagsblocken: KD och V har tidigare deklarerat att man är mot surrogatmödraskap, medan C och L är för så länge pengar inte är inblandat. Övriga partier har ännu inte tagit ställning, utan vill invänta utredningens slutsatser.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...