Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Runar Viksten tillbakavisar kritiken mot utredningen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Utredaren i polishärvan: Har ingen anledning att misstro mina källor

Hade Linda Staaf behov av sitt tjänstevapen? Varför jämfördes inte hennes meriter med andra sökandes? Och finns det dokument som visar att hon har polismans befogenhet? Det är frågor som Världen idag ställer till Runar Viksten som utredde polischefshärvan.

Nyheter · Publicerad 07:00, 16 mar 2023

Efter uppståndelsen kring juristen Runar Vik­stens utredning av polischefshärvan har Viksten sagt att han inte ger några fler intervjuer. Det är samma svar som Världen idag får när vi når honom för att låta honom bemöta kritiken mot utredningen, men han går med på att svara på några faktafrågor kring den. Han går också med på att svaren publiceras – så länge de är mer eller mindre ordagranna från den ljudinspelning som görs.

Världen idag väljer därmed att redogöra för samtalet i fråga-svar-upplägg, men i ned­kortad form.

Har Linda Staaf jobbat med polismans befogenheter när hon har tjänstgjort i region Öst eller har hon varit i polisbilen som ”tredje man”?

– Det kan jag inte svara på, det enda jag vet är att hon har tjänstgjort i polisregion Öst i yttre tjänst, och det är det enda som har haft betydelse för den fråga som jag har tittat på, det vill säga vapentillståndet.

Men skulle hon behövt vapen om hon endast tjänstgjorde som tredje man?

– Jag håller mig bara till de föreskrifter som gäller för polisen och där står det att om man tillfälligtvis tjänstgör i yttre tjänst, då har man behov av vapen.1

Finns det något dokument på att hon har polismans befogenheter och varför är det inte bifogat i utredningen i så fall?

– De frågorna finns besvarade i utredningen, för den som läser den. Det är en lång beskrivning om hennes utbildning och kompetens där, men man måste ju läsa den.

Jag har läst utredningen, men jag …

– Sedan kan man tycka att jag har fel, och det får man göra, men jag tycker att jag nogsamt har redovisat grunderna i den där vapenfrågan.

Ja, men finns det något dokument på att hon har ”polismans befogenheter”?

– Du ser den dokumentation som jag har tittat på. Om det finns någon ytterligare dokumentation har jag ingen aning om, men för utredningens del räckte den dokumentationen mycket väl till.2

I utredningen kan jag inte finna någon dokumentation på att Linda Staaf finns namngiven i anmälningar och förhör med mera från tiden som hon tjänstgjorde i yttre tjänst. Vore inte det relevant att ta med?

– På vilket sätt skulle det vara det?

För att hon säger att hon har tjänstgjort som polis och då borde hon finnas med i anmälningar och förhör ifall hon inte endast har varit tredje man …

– Huruvida hon har varit tredje eller andra man har för min del ingen betydelse. Det som har betydelse är att hon har tjänstgjort i yttre tjänst. För det är det som förordningarna pratar om.

Hur är det då med Linda Staafs meriter för tjänsten? I utredningen står det att cv:na från de andra sökanden har gallrats bort på grund av att det var flera år sedan. Men namnen ska fortfarande finnas kvar. Varför har du inte kontaktat dem och bett om deras dåvarande cv:n?

– Ja, visst finns de kvar. Det är klart att jag har sett namnen på en massa personer som har sökt, visst har jag gjort det.

Men var det inte aktuellt att kontakta dem?

– Nej, det var det absolut inte. Jag tittade på urvalsprocessen och för mig var det väldigt klart att hon avancerade till slut­steget där, bland ett fåtal andra. Och sedan är det ju så att Löfving väljer henne, och det har han ju rätt att göra som rekryterande chef.

När det gäller tjänstevapnet så står det i utredningen att du har pratat med huvudinstruktören för vapen på Noa. Hur ser du på att han har anledning att säga att allt gått rätt till, med tanke på att han var en av dem som godkände att ge tjänstevapen till Linda Staaf?

– Jag har ju intervjuat den som har gett [Staaf] utbildningen, så klart. Och då måste jag ju fråga honom vad utbildningen består av, och då har han nogsamt beskrivit det för mig, och jag har ingen anledning att betvivla riktig­heten i det.

Fanns det inte anledning att prata med fler personer?

– Det var ju ingen annan än han som hade utbildat [henne], så vem skulle jag prata med då?

Det finns ju exempelvis en artikel i Dagens Nyheter där de har pratat med personer som säger att hon fick avslag på att ha tjänstevapen tidigare ...

– Det känner jag inte till och det är möjligt att det har funnits den typen av inslag i det här tidigare, men det har inte haft någon betydelse för mig, utan nu har jag tittat på det här, och jag finner att hon har erforderlig kompetens.

Runar Viksten påpekar att han inte bara har pratat med läraren som förmedlat utbildningen, utan även tittat på de kursintyg som utfärdats, och att han ”inte har minsta misstanke om att det skulle vara urkundsförfalskning eller liknande”.

– Utan jag litar på det huvud­instruktören säger. Sedan finns det alltid en massa illvilliga personer som säger det ena och det andra, men någon av de här personerna har inte kontaktat mig under utredningen.

Är det inte ditt ansvar som utredare att kontakta?

– Jag kan ju inte veta alla personer i polismyndigheten som tycker sig sitta inne med fakta, utan jag har tittat på vilka som har varit inne i ärendena och vilka som rimligen kan ha någonting att komma med.

– Och jag har ju ingen anledning att misstro tjänstemän inom polisen som svarar klart och redigt på mina frågor.

Hur ser du på kritiken att du gått mycket på muntliga källor? Läser man utredningen verkar det som om du har litat mycket på vad Staaf och Thornberg säger, medan du nagelfarit Mats Löfving på ett hårdare sätt.

– Nej, det håller jag inte alls med om. Mats Löfving har lämnat många uppgifter i utredningen som jag anser är korrekta, men på en punkt ljuger han konsekvent och det handlar om relationen, säger Runar Viksten och syftar på att Mats Löfving genomgående uppgav att det inte var någon relation att tala om.

Vad är det starkaste beviset, förutom muntliga källor, för att pågick en relation mellan Löfving och Staaf?

– Det finns en skriftlig promemoria upptecknad på färsk gärning med en rad detaljer.

Ja, men den bygger ju på vad Linda Staaf har sagt till kollegor ...

– Ja, det är klart, vem skulle annars ha sagt det?

Men den bygger ju inte på några fysiska bevis ...

– Nej, när det gäller relationer Sverige så är det ofta de inblandade som kan ha upplysningar att komma med. Det är ju väldigt sällan det finns kameror uppmonterade i sovrum och så där, eller personer som smyger in och tar bilder. Och då har jag fått hålla mig till muntliga uppgifter.

1. I Polismyndighetens föreskrifter står det att ett skjutvapen endast får tilldelas den som ”i sin tjänsteutövning är i behov av skjutvapnet”. Under allmänna råd står det: ”Behov av skjutvapen har den polisman som regelbundet eller tillfälligt tjänstgör i yttre- eller inre tjänst och i sin funktion förväntas utföra ingripanden som kan förväntas innefatta våldsanvändning.”

2. I utredningen står det att polismästaren på Polismyndighetens HR-avdelning uppgett att Linda Staaf gått en särskild chefsutbildning som ”syftar till att ge polischefer den kompetens och möjlighet att komplettera befintlig kompetens som krävs för att kunna uppträda som polisman med de befogenheter som följer med detta”. Det står även att Noas huvudinstruktör uppgett att han genomfört utbildning i polisiär konflikthantering med Linda Staaf under ett års tid. Utbildningen ”följde helt gällande rutiner och föreskrifter för sådan utbildning som innehöll såväl teoretiska som praktiska moment”, enligt instruktören. Han uppger även att Staaf fått kursintyg över utbildningens innehåll. Det finns dock inget kursintyg eller examensbevis, som visar att Staaf har polismans befogenhet, bifogat i utredningen. Däremot står det att Linda Staaf har uppvisat ett kursintyg som visar att hon genomgått grundutbildning för tjänstepistolen Sig Sauer.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10