Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ensamstående ska få assisterad befruktning på samma villkor som par, enligt ett delbetänkande till justitieminister Beatrice Ask (M) i dag. Foto: istock

Utredare: Ensamstående ska få assisterad befruktning

Det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och provrörsbefruktning på samma villkor som par. Det förslår enmansutredaren Eva Wendel Rosberg i det delbetänkande hon lämnade över till justitieminister Beatrice Ask (M).

Nyheter · Publicerad 14:23, 16 maj 2014

Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, har som särskild utredare haft i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. 
– Vi har försökt träffa olika personer som haft erfarenhet av det här, förklarade Eva Wendel Rosberg under presskonferensen. Man har bland annat besökt Danmark, där det sedan 2007 varit lagligt att inseminera ensamstående kvinnor. 

Utredningen har samrått med bland annat jurister och statens medicinsk-etiska råd. Man har gått ut med en enkät till dem som idag donerar spermier, för att säkerställa att antalet spermagivare inte ska minska. Eva Wendel Rosberg föreslår också aktiva insatser för att försöka öka antalet donatorer.

I delbetänkandet finns en del avgränsningar. Frågan om surrogatmödraskap och om genetisk koppling skjuts upp till slutbetänkandet, liksom frågan om personer som har ändrat könstillhörighet men behållit sin fortplantningsförmåga. Dessa frågor skjuter man fram till slutbetänkandet som ska vara klart senast den 24 juni 2015. 
Delbetänkandet föreslår att ensamstående kvinnor ges möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Detta kommer att innebära en del lagändringar i föräldrabalken och lagen om genetisk integritet. Faderskap eller föräldraskap ska inte längre behöva fastställas och socialnämnden ska lägga ner en utredning om exempelvis faderskap. 

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se 

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...