Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Utländska gäster bad för svenskar på Övik-konferens

Femårsjubiléet av EFK:s missionskonferens innebar en ny sammankomst i Örnsköldsvik, förutom den årliga samlingen i Linköping. Nytt för i år var att utländska medverkande i princip höll i hela konferensen. Kön uppges ha varit lång när de utländska gästerna betjänade svenskarna med förbön.

Nyheter · Publicerad 17:05, 28 okt 2019

I lördags hölls den andra delen av EFK:s missionskonferens i Elimkyrkan i Örnsköldsvik med 74 deltagare från 15 av Evangeliska Frikyrkans församlingar. Helgen dessförinnan hölls den första delen i Ryttargårdskyrkan i Linköping, där hela 220 deltagare från 57 församlingar var med.

– Vi dubblade antalet deltagare i Linköping. Man känner att det finns ett stort missionsintresse i våra församlingar, säger projektledaren Rune Jonsson.

Konferensen har tidigare hållits i fyra år i Linköping, men i år valde man att ha den även i Örnsköldsvik för att bättre nå ut till församlingarna i norr. Dessutom fick utländska partners en större roll än tidigare.

– Vi har haft några gäster tidigare, men inte alls så här många. De kanske har haft något seminarium. Nu var det de som höll i hela konferensen, konstaterar Jonsson.

Partners från Centralafrikanska republiken, Nepal, Algeriet och Paraguay höll i bibelstudier utifrån samma text och bjöd på seminarier. Att en av dem var en kvinnlig pastor från Paraguay var något historiskt.

– Hon är den första kvinnliga pastorn från Paraguay som har fått tala i Sverige, säger Rune.

En algerisk pastor berättade om både förföljelse av kristna och en pågående väckelse i det nordafrikanska landet, vilket gav gensvar bland konferensens deltagare.

– Många var berörda av de kristnas frimodighet mitt under förföljelsen. De tyckte att vi behöver lära oss av det, konstaterar projektledaren.

Centralafrikanska republikens medverkande talade å sin sida utifrån krigssituationen i landet och om Jesu mildhet och ödmjukhet, vilket också manade till eftertanke.

– Många pratade om att vi behöver betjäna samhället och inte bara kritisera, förklarar Jonsson.

På den avslutande förbönsgudstjänsten fick svenskarna ta emot både förbön och profetiska tilltal från de utländska medverkanden.

– Det var långa köer från de som ville ha förbön från våra partners. Det var många som blev berörda. Där upplevde man Guds närvaro, konstaterar Jonsson.

Det nya konceptet med delkonferenser tror Jonsson att de kommer att fortsätta med.  

– Jag tror det kommer att vara minst två, kanske ännu fler nästa år, säger han.

Många var berörda av de kristnas frimodighet mitt under förföljelsen. De tyckte att vi behöver lära oss av det.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...