Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Uppsala Pingst vill stärka sina medlemmars ansvar, uppger församlingens föreståndare Dan Salomonsson. Foto: Börje Norlén

Uppsala Pingst vill införa stadgade medlemskrav

Uppsala Pingst skriver in förväntningar på deltagande samt givande i stadgarna som rör medlemsskap och rösträtt. Föreståndaren och pastorn Dan Salomonsson menar dock att det inte handlar om några egentliga förändringar.

– Vi vill tydliggöra vad vi sagt i över hundra år, säger Salomonsson till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 13:00, 16 mar 2023

De nya stadgarna, som förväntas röstas igenom i april, berör aktivt deltagande i församlingens verksamhet, givande utifrån biblisk princip samt myndig ålder för den som vill rösta vid församlingsmöten.

– Bakgrunden är att vi vill stärka medlemmarnas ansvar och inflytande i våra stadgar, säger Dan Salomonsson.

Salomonsson uppfattar att församlingen har bred enighet vad gäller de nya stadgarna och betonar att saken gäller de större besluten som fattas vid församlingsmöten.

– Vår princip är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, i en större församling kan inte alla sätta sig in i allt, säger han.

Uppsala Pingst består av cirka 1 200 medlemmar och betjänar även människor som inte formellt sett är medlemmar, men ser församlingen som sin andliga hemvist. De föreslagna ändringarna i församlingsstadgan handlar inte, enligt Dan Salomonsson, om att förändra någonting.

Församlingen vill snarare påminna om forna tiders engagemang och ansvarstagande. En annan faktor handlar om att minska risken för ”kupp”, med tanke på Socialdemokraterna i Botkyrka som färskt exempel.

– Det är inga nyheter. Vi vill tydliggöra vad vi sagt i över hundra år. Ett medlemskap är inte en opinionsyttring, det är ett uttryck för vilja att ta ansvar.

Salomonsson påminner om Paulus ord om självprövning inför Herrens måltid.

– På samma sätt som självprövning vid nattvardsbordet vill vi tänka kring församlingens beslutsfattande.

Röstande församlingsmedlemmar förväntas vara aktiva i församlingens verksamhet samt ägna sig åt givande, utifrån bibliska principer. Salomonsson poängterar att ingen kommer att räkna hur mycket pengar någon ger eller hur ofta man besöker kyrkan.

– Vi kommer inte att definiera vad som är bibliska principer för givande. Det fina med bibliska principer för givande är att alla kan vara med, oavsett om man har lite pengar eller gott om ekonomiska resurser, säger Dan Salomonsson.

Ett medlemskap är inte en opinionsyttring …

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10