Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Kyrkomötets ekumenikutskott beslutade att uppmana kyrkostyrelsen att ”kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza”. Foto: Lennart Sacrédeus

Uppmaning till bojkott av Israel

Kyrkomötets ekumenik­utskott uppmanar kyrko­styrelsen i Svenska kyrkan att "fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza".

Nyheter · Publicerad 08:52, 1 okt 2012

Ekumenikutskottet begär också att kyrkostyrelsen, vilken kan ses som Svenska kyrkans egen regering, rekommenderar församlingarna runtom i landet "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem".
Dessa krav i en motion från Anders Nihlgård från Lunds stift, ledamot av kyrkomötet för nomineringsgruppen ÖKA, En öppen kyrka – en kyrka för alla, ställer sig en bred majoritet i kyrkomötets ekumenikutskott bakom.

Margit Borgström från Uppsala, ledamot i utskottet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, var den ende som reserverade sig mot beslutet att Svenska kyrkan ska uppmana till sanktioner och bojkott av israeliska företag.
Hon har svårt att dölja sin besvikelse över att tvingas stå ensam, efter att samtliga företrädare i ekumenikutskottet för Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Parti­politiskt obundna i Sven­ska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA, stött motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar nomineringsgruppen Frimodig kyrka  ordinarie ledamot.
"Kyrkomötet har vare sig befogenhet eller kompetens att ägna sig åt utrikespolitik på detta sätt", framhåller Margit Borgström i sin reservation.

Hon anser  också att ekumenikutskottet, i vilket även biskoparna Hans-Erik Nordin i Strängnäs och Martin Modéus i Linköping ingår, bortser ifrån "komplexiteten" i Mellanösternfrågan och Israels rätt att få leva med trygga och erkända gränser och bli accepterad som statsbildning av sina fientligt inställda arabiska grannländer.  KR-ledamoten anser dessutom att kristna har ett särskilt ansvar gentemot det judiska folket i ljuset av förföljelser i historien.
I ekumenikutskottets bifall till Anders Nihlgårds förslag ingår även ett stöd till motioner med likartad inriktning från centerpartisterna Daniel Tisell, Göteborgs stift, och Inga Alm, Uppsala stift.

Däremot avslår samma utskott motioner från Marga­reta Viklund, Stock­holms stift, och Lennart Sacré­deus, Västerås, stift, båda från nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, om ökat engagemang och större solidaritet ute i församlingslivet och på riks­kyrklig nivå till stöd för förföljda medkristna i världen.

Enligt Margareta Vik­lund borde Svenska kyrkan bjuda in till en internationell konferens med kyrkor och samfund över hela jorden "för att belysa den svåra situationen för de människor i världen som förföljs för sin kristna tro och visa på möjligheter och vägar att stödja dem och för att väcka omvärldens internationella organs uppmärksamhet på deras situation".

 

TILLÄGG 121010:
Pressekreterare Stefan Håkansson vid Svenska kyrkans internationella arbete har reagerat på ovanstående rubrik på artikeln och har skickat följande kommentar:

"Vi skulle vilja ha en rättelse av rubriken till artikeln http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/10/01/Uppmaning-till-bojkott-av-Israel/
Vi anser att den inte har täckning, vare sig i texten eller i betänkandet från Ekumenikutskottet. Det som står i betänkandet handlar om varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt område. Det står även klart och tydligt att "Svenska kyrkan uppmanar dock inte till bojkott av varor från Israel enligt 1967 års gränser."

Ekumenikutskottets betänkande finns i sin helhet på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=927486&ptid=863186"

Polisen borde förhöra Finlands alla bibelspridare

Nyhetskommentar Finland. Relationen mellan polis och åklagare å ena sidan och de folkvaldas företrädare i rikspolitiken är ansträngd i vårt östra grannland Finland. Utlösande...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Tänk då om vi hade nycklarna att låsa upp gallerdörren med i fickan, men glömt bort det?

Vardagskrönika Häromdagen gick min man runt i huset och letade efter sina hörselskydd. Han håller nämligen på att bygga ett hönshus på tomten (kan ni tänka er –...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Tänk då om vi hade nycklarna att låsa upp gallerdörren med i fickan, men glömt bort det?

Vardagskrönika Häromdagen gick min man runt i huset och letade efter sina hörselskydd. Han håller nämligen på att bygga ett hönshus på tomten (kan ni tänka er –...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....