Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Kyrkomötets ekumenikutskott beslutade att uppmana kyrkostyrelsen att ”kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza”. Foto: Lennart Sacrédeus

Uppmaning till bojkott av Israel

Kyrkomötets ekumenik­utskott uppmanar kyrko­styrelsen i Svenska kyrkan att "fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza".

Nyheter · Publicerad 08:52, 1 okt 2012

Ekumenikutskottet begär också att kyrkostyrelsen, vilken kan ses som Svenska kyrkans egen regering, rekommenderar församlingarna runtom i landet "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem".
Dessa krav i en motion från Anders Nihlgård från Lunds stift, ledamot av kyrkomötet för nomineringsgruppen ÖKA, En öppen kyrka – en kyrka för alla, ställer sig en bred majoritet i kyrkomötets ekumenikutskott bakom.

Margit Borgström från Uppsala, ledamot i utskottet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, var den ende som reserverade sig mot beslutet att Svenska kyrkan ska uppmana till sanktioner och bojkott av israeliska företag.
Hon har svårt att dölja sin besvikelse över att tvingas stå ensam, efter att samtliga företrädare i ekumenikutskottet för Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Parti­politiskt obundna i Sven­ska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA, stött motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar nomineringsgruppen Frimodig kyrka  ordinarie ledamot.
"Kyrkomötet har vare sig befogenhet eller kompetens att ägna sig åt utrikespolitik på detta sätt", framhåller Margit Borgström i sin reservation.

Hon anser  också att ekumenikutskottet, i vilket även biskoparna Hans-Erik Nordin i Strängnäs och Martin Modéus i Linköping ingår, bortser ifrån "komplexiteten" i Mellanösternfrågan och Israels rätt att få leva med trygga och erkända gränser och bli accepterad som statsbildning av sina fientligt inställda arabiska grannländer.  KR-ledamoten anser dessutom att kristna har ett särskilt ansvar gentemot det judiska folket i ljuset av förföljelser i historien.
I ekumenikutskottets bifall till Anders Nihlgårds förslag ingår även ett stöd till motioner med likartad inriktning från centerpartisterna Daniel Tisell, Göteborgs stift, och Inga Alm, Uppsala stift.

Däremot avslår samma utskott motioner från Marga­reta Viklund, Stock­holms stift, och Lennart Sacré­deus, Västerås, stift, båda från nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, om ökat engagemang och större solidaritet ute i församlingslivet och på riks­kyrklig nivå till stöd för förföljda medkristna i världen.

Enligt Margareta Vik­lund borde Svenska kyrkan bjuda in till en internationell konferens med kyrkor och samfund över hela jorden "för att belysa den svåra situationen för de människor i världen som förföljs för sin kristna tro och visa på möjligheter och vägar att stödja dem och för att väcka omvärldens internationella organs uppmärksamhet på deras situation".

 

TILLÄGG 121010:
Pressekreterare Stefan Håkansson vid Svenska kyrkans internationella arbete har reagerat på ovanstående rubrik på artikeln och har skickat följande kommentar:

"Vi skulle vilja ha en rättelse av rubriken till artikeln http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/10/01/Uppmaning-till-bojkott-av-Israel/
Vi anser att den inte har täckning, vare sig i texten eller i betänkandet från Ekumenikutskottet. Det som står i betänkandet handlar om varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt område. Det står även klart och tydligt att "Svenska kyrkan uppmanar dock inte till bojkott av varor från Israel enligt 1967 års gränser."

Ekumenikutskottets betänkande finns i sin helhet på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=927486&ptid=863186"

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier