Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ungdomsfestivalen Frizon läggs ner

Den kristna ungdomsfestivalen Frizon ska läggas ner efter sommaren. Det meddelar arrangören, Evangeliska frikyrkan, i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 08:11, 17 maj 2018

I sommar arrangeras Frizon för tjugonde gången. Ungdoms­satsningen med devisen ”En festival inför Gud” har utgjort en viktig plats för tonåringar, där bibelstudier och konserter blandats friskt med kultur och sport.

– Det är vemodigt att festivalens nedläggning nu är beslutad. Men det är också modigt att avsluta i tid, säger Josef Maxson, projektledare för Frizon.

Beslutet att lägga ner festivalen fattades av EFK:s missionsledning, som pekar på såväl relevans som ekonomi som avgörande orsaker. Enligt pressmeddelandet har festivalens ledningsgrupp flera gånger frågat sig själva om festivalen fortfarande fyller ett behov. Och därtill har antalet deltagare minskat.

– Festivalen har de senaste åren inte haft samma genomslag bland unga som tidigare, säger Bernth-Åke Ottosson, tillförordnad missionsdirektor för EFK. 

– Detta tillsammans med återkommande ekonomiska bakslag har lett fram till att vi i EFK:s missionsledning och Frizonledningen under våren har fört samtal om ett avslut.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...