HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Undvikande svar från Mona Sahlin

Mona Sahlin har svarat barnmorskan Ellinor Grimmark, som känt sig träffad av den tidigare S-ministerns uttalande om att en samvetsöm barnmorska är "en extrem religiös utövare".

Nyheter · Publicerad 08:00, 16 feb 2015

"Det märks att du inte var på plats i Ersta kyrka", inleder Mona Sahlin sitt svar, där hon inte alls berör det faktum att hon på ett sätt sammankopplat "de extrema, farliga fanatikerna" i Islamiska staten med en person som vägrar utföra abort.

– Alla religioner har ju de extrema, farliga fanatikerna. Det är oerhört viktigt både att vi ser dem och fördömer dem. Också den som vägrar utföra abort är, i min mening, en extrem religiös utövare, på ett helt annat plan än vad Islamiska staten är, hade Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, sagt under en paneldebatt i Ersta kyrka som handlade om religion och demokrati.

Ellinor Grimmark, som förvägrats arbete i Sverige för att hon inte vill delta i aborter, kände sig träffad av formuleringen, och bad Mona Sahlin om ett förtydligande i ett öppet brev:

"Under panelsamtalet poängterade du behovet av att se och fördöma den religiösa extremism som utövas av ISIS, men även religiös extremism på hemmaplan. Eftersom ditt exempel på sådan 'religiös extremism' var 'den som vägrar utföra abort' så kände jag mig oundvikligt träffad eftersom jag är just denna barnmorska," skrev hon i brevet.

Men i sitt svar vidgår Mona Sahlin inte att inlägget precis före hennes eget i Ersta kyrka handlat om vikten av att fördöma den terror som utförs i Islamiska statens namn. Istället anknyter hon till den ordväxling om just samvetsfrihet som förts tidigare under kvällen, och där riksdagsledamot Julia Kronlid (SD) sagt att den lagstadgade rätten till abort borde kunna kombineras med den i människorättskonventioner stadgade rätten till samvetsfrihet:
"Rättigheter skall vara till för alla och inte hindras av någon religion. Kvinnors rättigheter är ett sånt exempel. Rätten till abort är en sådan rättighet", skriver Mona Sahlin till Ellinor Grimmark.

"SD:s representant i diskussionen tog upp dej som exempel. Att det var fel att inte religiös tro skulle ge rätten att inte utföra abort. Jag sa att jag inte höll med. Rättigheter som politiken ger kvinnor skall inte kunna begränsas av religiös tro".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...