Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Undersökning: Så röstade de kyrkliga väljarna

Bland Sveriges kyrkobesökare var KD överrepresenterade i söndagens val, enligt SVT:s vallokalsundersökning. De betydligt färre kyrkliga SD-väljarna ökade från fyra till nio procent mellan 2014 och 2018.

Nyheter · Publicerad 17:28, 12 sep 2018

11 808 väljare har svarat på den enkät som SVT har genomfört utanför 150 vallokaler och förtidsröstningslokaler i samband med årets riksdagsval. I enkäten har väljarna fått svara på frågan vilket parti de röstat på, samt ett antal andra frågor kopplade till detta.

En av frågorna som väljarna i ”Valun” har fått svara på är hur ofta de går till kyrkan. Svaren visar att Kristdemokraterna är överrepresenterade i den grupp som går till kyrkan oftast. 25 procent av de väljare som går till kyrkan ”minst en gång i månaden” har uppgett att de röstat på KD. Det kan jämföras med KD:s preliminära valresultat på 6,4 procent av samtliga väljare.

Även Socialdemokraterna är något överrepresenterade bland de regelbundna kyrkobesökarna, visar undersökningen. 30 procent av dem som går till kyrkan ”minst en gång i månaden” har uppgett att de röstat på S.

KD:s stöd hos de regelbundna kyrkobesökarna verkar vara ungefär lika stort som vid valet 2014. Då uppgav 24 procent av dessa att de hade röstat på KD. Årets siffra bryter därmed de senaste årens trend med minskat KD-stöd hos kyrkfolket. I Valun 1998 uppgav 39 procent av de mest regelbundna gudstjänstdeltagarna att de röstade på KD, år 2002 hade siffran sjunkit till 37 procent och i nästkommande två val sjönk den till 32 respektive 28 procent.

Något som har förändrats sedan förra året är, enligt Valun, att SD har fått ett ökat stöd hos kyrkfolket. År 2014 hade SD endast fyra procents stöd av dem som går till kyrkan ”minst en gång i månaden”. I år är den siffran nio procent.

Bland dem som går till kyrkan ”några gånger om året” har 18 procent uppgett att de röstat på SD. Även här är S och KD något överrepresenterade. 28 procent uppger att de röstat på S medan 8 procent uppger att de röstat på KD.

Bland dem som säger att de ”aldrig” går till kyrkan är stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna störst. 26 procent av dessa uppger att de röstat på S, medan 21 procent uppger att de röstat på M.

Hur specifikt frikyrkliga väljare har röstat jämfört med dem som går till andra kyrkor framgår inte av undersökningen. Frågan som har ställts är: ”Hur ofta brukar du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund?”

Statsvetaren Magnus Hagevi tycker inte att man ska dra för stora slutsatser av SD:s ökade stöd bland kyrkliga väljare.

– Det är fortfarande så att SD är extra svaga bland regelbundna kyrkobesökare. SD:s ökade stöd i denna grupp går i linje med det allmänna ökade stödet för SD, säger han till Världen idag.

Något som han lyfter fram då han tittar på undersökningen är det faktum att KD inte har backat bland kyrkobesökarna.

– Det verkar som om KD har fått tillbaka en del av sina kyrkliga väljare, säger han.

Ifall detta är väljare som KD har tappat till andra partier, och nu fått tillbaka, eller nya väljare är det för tidigt att uttala sig om, menar han.

Hagevi tror dock inte att resultatet i undersökningen innebär att den negativa trenden för KD:s kyrkliga stöd har stoppats.

– Nej, jag tycker att det finns tydliga tendenser på att väljarna har blivit rörliga. KD kan inte ta de frikyrkliga väljarna för givna, säger han.

Vad det berodde på att många kyrkliga valde att rösta på KD i detta val vet han inte säkert. Att partiledaren Ebba Busch Thor fick starkt genomslag i tv-rutan under valspurten tror han kan vara en förklaring.

En annan sak som Hagevi lyfter fram då han tittar på undersökningen är att även Socialdemokraterna har fortsatt stort stöd bland de kyrkliga.

– De väljare som Socialdemokraterna har förlorat till SD verkar vara sekulära, säger han.

Världen idag pratar även med teologen och statsvetaren Stefan Swärd för att höra hur han ser på siffrorna.

– Jag tror att en ganska stor andel av dem som svarat är svenskkyrkliga, säger han.

Detta grundar Swärd bland annat på att antalet regelbundna gudstjänstbesökare som uppgett att de röstat på Socialdemokraterna är högt.

– Svenskkyrkliga röstar mer i linje med svenska folket i stort än vad frikyrkliga gör, säger han.

Hade det varit fler frikyrkliga som hade svarat på enkäten hade fler uppgett att de röstat på KD, tror han.

– Frikyrkliga sticker ut mer.  

Att andelen kyrkliga som har röstat på SD har ökat menar han också är ett tecken på att det är fler svenskkyrkliga än frikyrkliga som har svarat på enkäten.

– Många frikyrkor jobbar med flyktingar och missionerar bland dem, säger han.

Han tror dock att det kan finnas ett visst antal frikyrkliga som är besvikna på KD och därför har röstat på SD.

Det är fortfarande så att SD är extra svaga bland regelbundna kyrkobesökare. SD:s ökade stöd i denna grupp går i linje med det allmänna ökade stödet för SD

Löfven svajade om avdrag för gåvor

Välgörenhet. – Kan statsministern, här och nu, ge ett löfte om att gåvoavdraget blir kvar? Den frågan ställde KD-ledaren Ebba Busch Thor nyligen till Stefan...

KD mot himlen i Förtroendebarometern

Samhälle. Ett spännande år i politiken gav utslag i Förtroendebarometerns mätning av hur mycket vi litar på partierna. Några ökade, några rasade och några...

Gud, förvaltarskap och människovärde

Ledare Skapelsen Vi har begåvats med nya ord som ”klimatångest” och ”flygskam”. Det är naturligt att de globala utmaningarna sätter avtryck i språket. Men frågan är...

Hur ska jag hantera mina panik-ångestattacker?

Jag har sedan ett år tillbaka lidit av panikångestattacker. I början hade jag flera i veckan då jag hyperventilerade av skräck, men det är inte lika...

40 barn räddades mirakulöst då tornado slet av kyrktak

Mirakel. Förra veckan slog en tornado till mot Paducah, Kentucky, och slet loss taket från baptistkyrkan Mount Zion, som förstördes. Det vill säga, så när som...