Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

I samband med 30-årsjubileet lämnar Ulf Ekman över pastorsansvaret för Livets ord i Uppsala till Joakim Lundqvist, nu ledare för Ny Generation och direktor för Livets ords bibelskola. Foto: Fredrik Lundqvist

Ulf Ekman lämnar över till Joakim Lundqvist

Den 26 maj i år firar Livets ord i Uppsala 30 år. En vecka senare – den 2 juni – slutar Ulf Ekman som förstepastor och lämnar över huvudansvaret för församlingen till Joakim Lundqvist, som i dagsläget är ordförande för Ny Generation och direktor för Livets ords bibelcenter. I en exklusiv intervju med Världen idags chefredaktör Lukas Berggren berättar de om stafettväxlingen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 mar 2013

Det är två uppsluppna herrar jag möter hemma hos makarna Ekman på Fridhem i Storvreta. Medan Birgitta Ekman regisserar fotograferingen rör sig Ulf Ekman och Joakim Lundqvist snabbt mellan ämnen som sport och teologi. Eftersom Ulf ska lämna över stafettpinnen till Joakim vill han försäkra sig om att efterträdaren inte bara är renlärig i teologin, utan också när det kommer till hockeyns förlovade värld.
– Vi kanske ska ta det först. Det är viktigt att du håller på Frölunda, säger han till den inbitne Leksingen Joakim och skrattar.

Bokningen av intervjun har skett i största hemlighet och man märker att båda två har väntat på att få berätta nyheten. Beslutet att lämna över huvudansvaret för församlingen är inget som har kommit plötsligt, berättar Ulf Ekman.
– Det här är något jag har bett över och prövat under två, tre år, när jag har funderat över både församlingens framtid och över vad jag själv bäst ska göra. Jag blir 63 i år och då måste man tänka på framtiden. Man kan hoppa för tidigt och man kan hoppa för sent, men till sist riskerar man att bli ett stort hinder.

Under det år som ligger bakom har Ulf Ekman fått mer tid för bön och reflektion, vilket har bidragit till att överlämnandet kommer just nu. Men att avsluta en trettioårig pastorsgärning är förstås inget man gör utan att fundera.
– När jag har bett och pratat med styrelsen har beslutet mognat fram att det faktiskt är dags nu. Jag upplever det som ett tilltal från Gud och att Herren har manat mig till det här. När jag sedan kontaktade Joakim var det som att polletten trillade ner och att allt låg förberett. Jag upplever en väldig frid och glädje över det här.
Under den tid han har varit sjukskriven och jobbat på deltid har han inte kunnat vara lika närvarande som tidigare, vilket kan ha fungerat som en förberedelse för det som nu sker.
– Jag tror att tiden där jag har varit mer frånvarande har varit ett pedagogiskt hjälpmedel för att få församlingen att inse att jag inte är odödlig, att det finns en gräns. Så jag tror att det här kommer att mottas med stor förståelse.

Få församlingar är så förknippade med sin pastor som Livets ord. Säg Ulf Ekman, och snart sagt varje svensk vet vem det är. Men själv är han noga med att betona att arbetet inte är personfixerat.
– Jag har sett framgångsrika arbeten med en dynamisk ledare, där allting bara dör, blir något helt annat eller sjunker ihop som en sufflé när ledaren är borta. Jag är övertygad om att Joakim är den absolut bästa för att säkerställa Livets ords framtid. Och jag kommer backa upp honom till 100 procent.

Att han väljer att lämna över till just Joakim Lundqvist må vara nytt för många. Men för Ulf Ekman är det ingen nyhet.
– Det har funnits med under en ganska lång tid, men sedan går man inte och pratar om allting med alla.
För Joakim Lundqvist är det med både bävan och glädje han träder in i sin nya uppgift.
– Jag är förstås väl medveten om det stora ansvaret i uppgiften, men det som dominerar nu är glädje, en enorm inspiration och tacksamhet till Gud, till pastor Ulf och till styrelsen. Jag kommer att brinna för det här mer än jag har brunnit för något annat tidigare i mitt liv.

Att han skulle efterträda Ulf Ekman är inget han har kalkylerat med, men så här i efterhand kan han ändå se hur pusselbitarna har fallit på plats.
– Guds ledning syns alltid bäst i backspegeln. Först nu, när jag står redo att kliva in i detta, ser jag hur livspusslet har lagts åt det här hållet längre än vad jag själv har varit medveten om.
Joakim Lundqvist är långt ifrån ett nytt namn på Livets ord. Redan som sextonåring, då boende i Leksand, besökte han Uppsalaförsamlingens nyårskonferens 1983-84 i Katedralskolans aula. Han beskriver det själv som att han hade försökt springa bort från Gud och bryta sig loss från sin kristna bakgrund. Men under en predikan av just Ulf Ekman fick han göra sitt första riktiga gudsmöte och förstod att han behövde ge sitt liv till Gud.
– Det var en eld som flammade upp inom mig. Jag har Gud och den eldens ursprung att tacka för allt jag har varit med om sedan dess.

Joakim Lundqvist har varit ordförande för den allkristna elev- och studentorganisationen Ny Generation, som han grundade år 2002. Dessförinnan, mellan 1997-2002, var han ungdomspastor på Livets ord. Sedan 2006 är han även direktor för Livets Ord Bibelcenter.
När han fick frågan från pastor Ulf och Livets ords styrelse om att ta över som förstepastor, berättar han att det liknade det som skedde den där dagen 1997, när Ulf Ekman ringde honom i Leksand och frågade om han ville be över att bli ungdomspastor på Livets ord.
– Någonstans fanns det en inre bekräftelse omedelbart. Sedan tar man det naturligtvis till Herren för att rannsaka sina motiv. Men det slog tydligt an i mitt hjärta och jag förstod att det var Herrens vilja och tid.

När Ulf Ekman ska beskriva sin efterträdare använder han bland annat ord som "Jesusälskande", "kreativ", "offensiv", "känslig för andliga lägen" och som en "obotlig optimist".
– Vi lever i en grinig värld och då behövs det optimister som vågar tro på Gud och hans löften. Men framförallt vill jag säga att Joakim är mycket kapabel att leda församlingen. Han är öppen för att lyssna både på Herren och på människor.
Rent formellt är det ansvaret som förstepastor som Joakim Lundqvist nu tar över. Uppgiften innefattar att driva, utveckla och leda arbetet framåt lokalt, regionalt och nationellt. Han kommer också att ingå i styrelsen, där också Ulf Ekman kommer finnas kvar. När Joakim Lundqvist avskiljs som förstepastor den 2 juni är det med en långsiktig överlåtelse. Att leva med en öppen bakdörr verkar inte vara hans stil.
– Mitt perspektiv är 2013-2030. Det här vill jag göra resten av mitt verksamma liv, om inte Herren kommer och tydligt drar i en annan riktning. Ett misstag man kan göra är att leva med en packad väska, att inte rota sig, inte packa upp, inte bli hemmastadd i uppgiften. Då saknar man också tillfredsställelse och inspiration. Men i den här uppgiften ska jag packa upp min väska permanent.

Från och med den 2 juni lämnar han över uppgiften som ledare för Ny Generation till Brad Hawkes, som har varit en central ledare inom rörelsen under tio år.
När Joakim Lundqvist får frågan vad han tror blir skillnaden mellan honom och Ulf Ekman som förstepastor vill han inte riktigt svara.
– Jag skulle hellre tala om kontinuiteten än skillnaden. Livets ord är en vision och är byggt på ett tilltal från Gud. Och det ordet, den visionen, har ingen av oss mandat att ändra på. Min uppgift kommer att handla om hur vi lever ut den visionen i just den här tiden, att vi kommunicerar kallelsen så bra vi kan, att se till att tilltalet levs ut, att mandatet används. Visst blir det förändringar, men kontinuiteten är det viktigaste.

Sitt fokus vill han först och främst lägga på den lokala församlingen. Han tror att många ser de yttre sakerna - konferenser, förlagsprodukter, tv-sändningar - när de tittar på Livets ord, men det är inte alla som vet vad som pågår på insidan av församlingen.
– Den lokala församlingen Livets ord är hjärtat som pumpar ut liv i allt det som sker, genom sina böner, sin överlåtelse, sin generositet och sitt hårda arbete för andra människor. Jag vill ta herdestaven och med Guds hjälp bli en herde efter hans hjärta för den här församlingen. Det är där jag vill börja och det är där jag alltid först och främst kommer att lägga fokus, eftersom det är kärnan i hela arbetet.
Ulf Ekman stryker under vikten av det lokala arbetet.
– För mig har det varit angeläget att den som efterträder mig har ett hjärta för församlingens medlemmar. Inte bara för en speciell typ av arbete, utan för hela församlingen. Här känner jag mig väldigt trygg med Joakim.

I det internationella arbetet kommer Ulf Ekman fortsatt vara ordförande för den nygrundade organisationen Word of Life International (WOLI), men ser Joakim som involverad även i Livets Ords internationella arbete.
– Joakim har ju byggt upp Ny Generation till inte bara ett nationellt arbete, utan ett internationellt finns i 15 länder i framförallt Europa. Men förutsättningen för att vi fortsatt ska kunna nå ut starkt och ännu längre internationellt är att vi har en stark hemmabas.

För de flesta utanför Livets ord betraktas nog Joakim Lundqvist som en person med tydligt fokus på unga människor. Men den bilden är inte komplett, menar han själv.
– Jag har alltid brunnit för ungdomar, för nästa generation. Men ser jag till mig själv, så älskar jag att tala till alla åldrar. En sak som brinner i mig är att en församling måste vara en generationsförsamling, där barn och äldre, unga och medelålders, hör ihop. En plats för alla generationer.

Även om Ulf Ekman och Joakim Lundqvist till största delen har arbetat på skilda håll under de senaste åren, så har de alltid haft en nära relation. En sak som de har samtalat mycket om är enheten i Kristi kropp. I Joakims arbete med Ny Generation har han mött och arbetat med kristna från väldigt olika bakgrunder. Under samma tid har Ulf Ekman predikat mycket om enhet och byggt relationer med olika delar av Kristi kropp. Här ser de båda en högre koordination.
– Jag tror ju att våra hjärtan har gått parallellt här under de här tio åren, säger Joakim Lundqvist, och får medhåll från Ulf Ekman.

Vad ska då Ulf Ekman göra när han nu slutar som förstepastor? Ja, den som tror att han ska bli pensionär och leva ett helt annat liv är fel ute. Själv beskriver han det som att han "går ner till heltid". Det mesta av tiden vill han ägna åt att skriva, predika och resa.
– Genom att jag lämnar över ansvaret för församlingen känner jag att jag kan koncentrera mig mer på det jag verkligen ska göra. Jag ser ingen brist på arbete direkt, säger han och skrattar.
Ulf Ekman kommer att predika regelbundet i församlingen och han räknar även med att fortsätta med sitt vårseminarium. Men han är noga med att säga att han vill ge sin efterträdare utrymme.
– Jag kommer inte att sitta som någon ryggsäck på Joakim, utan lämna över styrandet och ledandet av församlingen till honom, så han får frihet att ta det här vidare.

För tillfället håller Ulf Ekman på med den andra delen av sina memoarer. Där kommer hela Livets ords "stormiga och samtidigt härliga åttiotal" att behandlas, så det är en gedigen uppgift han har framför sig. Sedan har han ett antal böcker som han vill skriva. Men han tänker inte bara arbeta, utan också ägna mer tid åt bön och reflektion.
– Jag har en önskan att kunna ägna mer tid åt bön, och andligt sett kunna tränga in i kyrkans centrum. Närmare Jesu hjärta i Kristi kropp.
Varken Ulf eller Joakim vill ge några detaljplaner för framtiden. När Ulf Ekman blickar tillbaka på den utveckling som varit tills nu är det med förundran över allt som har skett. Av den anledningen undviker han att planera allt i minsta detalj.
– Vi låter den helige Ande leda. Den erfarenhet jag har är att jag egentligen aldrig har haft koll. Inte visste jag vad som skulle komma bakom hörnet. Inte hade jag en aning vad som skulle hända. När jag tittar på vad jag har fått vara med om, så är jag chockad över vad lite jag visste om sådana saker.

Precis innan jag ska gå tar Ulf Ekman fram sin andaktsbok "Dag efter dag bär han oss" på kinesiska och visar mig. Boken har precis översatts och dessutom fått rättigheter att säljas officiellt i Kina. Jag ser hur det glimmar till i ögonen på honom när han berättar, och tänker i mitt stilla sinne: "En pionjär blir aldrig pensionär". Fortsättning följer.

Lukas Berggren

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...