Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

UD: Vi tar uppgifter om palestinsk tortyr på stort allvar

Sverige tänker inte följa uppmaningen från Human Rights Watch (HRW) att försöka stoppa EU:s stöd till den Palestinska myndigheten (PA). Det meddelar UD men betonar att man tar rapporten på allvar. – Detta räcker inte, menar Lars Adaktusson (KD) som anser att UD och regeringen gör för lite och bara upprepar vad man tidigare sagt.

Nyheter · Publicerad 15:25, 30 okt 2018

Human Rights Watch (HRW) har i en ny rapport visat hur Hamas i Gaza och den palestinska myndigheten på Västbanken arresterar, hotar, förföljer och torterar oliktänkande.

När rapporten släpptes uppmanades Sverige att offentligt fördöma oegentligheterna och att stoppa den del av stödet som går till polis och säkerhetstjänst, vilket är de myndigheter som i första hand ligger bakom människorättsbrotten.

Utrikesdepartementets svar på Världen idags frågor om rapporten visar att regeringen säger sig ta uppgifterna på stort allvar, men att man inte avser att avbryta något stöd.

Human Rights Watch presenterar mycket allvarlig kritik mot både den palestinska myndigheten och Hamas i sin rapport. Hur ser den svenska regeringen på det som framkommer? 

"Regeringen tar rapporten och uppgifterna i den på stort allvar. Det svenska biståndet har bidragit till att ta fram rapporten. Minst en av de palestinska människorättsorganisationer som under lång tid fått svenskt stöd har genom sitt fältarbete deltagit i att ta fram underlag och fakta till rapporten".

Vilka åtgärder kommer det här att föranleda från den svenska regeringen?

"Svenska företrädare har redan tagit upp rapporten och dess innehåll med palestinska motparter i flera sammanhang. Palestinas regering har utlovat en utredning av uppgifterna i rapporten. Sverige kommer att följa upp arbetet med denna utredning och dess slutsatser".

HRW rekommenderar bland annat att EU drar in sitt stöd till de palestinska säkerhetsstyrkorna. Tänker Sverige driva på inom EU för att detta ska ske?

"Rapporten nämner EU:s civila mission EUPOL COPPS som sedan flera år bistår Palestinas polis och rättsväsende med utbildning och träning enligt internationell standard. En viktig del av det är att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Att dra in det stödet vore att stoppa mycket viktigt arbete".

Utrikesminister Margot Wallström har bland annat hävdat att president Mahmoud Abbas tillhör de moderata palestinska krafterna och alltid är tydlig med sitt avståndstagande från våld. Hur påverkar den här rapporten er uppfattning i den här frågan?

"Det palestinska ledarskapet måste trots den mångåriga israeliska ockupationen göra betydande demokratiska framsteg, inklusive demokratiska val, bekämpa korruption, ta avstånd från våld, samt respektera de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kvinnors inflytande i den politiska processen och civilsamhällets utrymme måste också öka. Detta har framförts till palestinska motparter och det kommer vi att fortsätta göra från svenskt håll. Dessa mål delas av givarsamfundet, inklusive Sverige och övriga EU".

Eftersom anklagelserna handlar om brott mot mänskligheten så rekommenderar HRW att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) nu inleder en utredning mot Palestinska myndigheten (PA). Kommentar?

"ICC:s åklagare öppnade 2015 en preliminär utredning över situationen i Palestina som omfattar misstänkta brott begångna sedan juni 2014. Denna preliminära utredning syftar till att bedöma om kriterierna för att öppna en formell förundersökning är uppnådda. Eftersom Palestina hänskjutit situationen till ICC, krävs inte att domstolen auktoriserar en formell förundersökning. HRW uppmanar i sin rapport åklagaren att gå vidare och besluta om att öppna en sådan förundersökning. Ett sådant beslut fattas av åklagaren självständigt. Sverige värnar om åklagarens och domstolens oberoende och integritet".

Att regeringen och ledningen för UD nu bryter tystnaden och väljer att kommentera kritiken i HRW-rapporten välkomnas av Lars Adaktusson (KD).

– Samtidigt är det som sägs enbart en upprepning av det som utrikesministern brukar säga, att brotten mot mänskliga rättigheter är allvarliga och att regeringen framfört detta i sina kontakter med den palestinska ledningen, säger han till Världen idag på tisdagen.

– Detta räcker inte, människorättsbrotten blir allt allvarligare, fortsätter han och framhåller att  förtrycket mot det palestinska folket ökar.

– Det är helt uppenbart att Margot Wallströms vänner i den palestinska ledningen inte bryr sig om vad hon säger. Av den anledningen krävs nu en annan politik.

KD-ledamoten kräver att den svenska regeringen tills vidare fryser biståndet till PA och följer uppmaningen från HRW att stoppa stödet till palestinsk polis och säkerhetstjänst. 

– Så länge den Palestinska myndigheten torterar och fängslar oppositionella, så länge antisemitism och Israelhat sprids i olika kanaler och så länge terrordömda och deras familjer avlönas ska Sverige inte ge bistånd så som vi gör i dag, menar Adaktusson bestämt. 

– Det är att hålla en korrupt regim under armarna och svika de palestinier som behöver vår hjälp, men inte får del av den.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00