Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den palestinska flaggan. Foto: Muhammed Muheisen / AP / TT

UD: Palestinskt bistånd ska motverka uppvigling

Det svenska biståndet till den palestinska myndigheten har som ett mål att motverka hatpropaganda och uppvigling. Samtidigt visar Socialdemokraternas systerparti Fatah öppet stöd för "martyrerna" som huggit ihjäl civila israeler och andra judar.

Nyheter · Publicerad 08:55, 14 mar 2016

Senast förra veckan hyllade Fatah på sin Facebook-sida mordet på en amerikansk turist i Jaffa.

Gruppen hade lagt upp en teckning på en hand som håller en kniv över en karta över Israel och de palestinska områdena. På armen stod det "hjältemodig martyr" på arabiska, uppger Palestinian Media Watch (PMW). Och på kartan stod namnet på mannen som högg ihjäl studenten Taylor Force, Bashar Masalha.

Det är bara ett av talrika exempel som just Palestinian Media Watch presenterat på hur Fatah, dess politiker och tjänstemän uttryckt stöd för det senaste halvårets knivdåd i Israel.

Svenska ministrar har gång efter annan försäkrat att man fördömt de palestinska våldsdåden, och att det omfångsrika svenska stödet till den palestinska myndigheten är villkorat på ett sådant sätt att uppvigling inte ska uppmuntras.

I stödet till demokrati och mänskliga rättigheter i den palestinska myndigheten ingår ett villkor att verksamhet med svensk finansiering "inte får bidra till uppvigling", har regeringen sagt.

Ett mål med stödet, som under en femårsperiod uppgår till 1,5 miljarder kronor, sägs rentav vara att motverka uppvigling:

"Regeringens ambition är att Sveriges bistånd, utöver uppsatta mål, ska bidra till att motverka hatpropaganda och uppvigling", skriver utrikesminister Margot Wallström (S) i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD).

Allt Sveriges stöd till den palestinska myndigheten kanaliseras via EU, genom den så kallade Pegase-mekanismen, som ska se till de olika givarnas resultatindikatorer och villkor uppfylls.

Men när EU:s revisorer publicerade en genomgång av Pegase-stödet 2013, konstaterade man bland annat att EU inte ställde upp tillräckligt tydliga villkor för stödet.

Inte bara Sverige utan även EU har kritiserats för att inte följa upp stödet tillräckligt tydligt, och att inte sätta större press på palestinierna.

Kritiken ledde till att EU:s representant förra veckan såg sig nödgad att i ett officiellat uttalande avfärda rykten om att EU var på väg att slopa stödet till den palestinska myndigheten.

Allt stöd går dit det ska, meddelade Ralph Tarraf, och tillade att det inte fanns någon anledning "att tillsätta en extraordinär utreding av EU-stödet till den palestinska myndigheten".

Pengarna fortsätter alltså att strömma in till myndigheten, som kämpar med korruption, nepotism och en allt lägre trovärdighet hos palestinierna själva.

Pegase fick den 1 mars grönt ljus från EU-kommissionen för ett biståndspaket värt motsvarande 1,5 miljarder kronor – pengar som ska gå till sjukvård och utbildning, de ekonomiskt mest utsatta familjerna och sjukhus i östra Jerusalem.

Samtidigt godkändes ett stöd på 764 miljoner kronor till UNWRA, det FN-organ som administrerar livet för fem miljoner palestinska flyktingar. Av den summan står Sverige för motsvarande 340 miljoner kronor.

Tuve Skånberg har, liksom partikamraten Mikael Oscarsson, alltsedan sitt inträde i riksdagen ifrågasatt det svenska biståndet till den palestinska myndigheten.

Senast i en skriftlig fråga till utrikesministern, vilken fick sitt svar i förra veckan.

Där säger Margot Wallström åter att regeringen "är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda", liksom att Sveriges bistånd ska motverka hatpropaganda och uppvigling.

Tuve Skånberg menar att det inte räcker.

– Uppenbarligen har denna metod misslyckats, eftersom de palestinska läromedlen är fulla av hatpropaganda, och de tevekanaler som ägs av den statliga palestina myndigheten fortsatt sysslar med uppvigling, säger han till Världen idag.

– Så om de har fört den här dialogen så har den i alla fall inte lett till någonting.

Estoniadrabbade får inte rätt till skadestånd

En fransk domstol säger nej till skadeståndskraven på de företag som byggde och inspekterade olycksfärjan M/S Estonia, uppger AFP. 852 personer omkom...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...