Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Tvåspråkig bibel ska hjälpa i mission

Centrumkyrkan i Sundbyberg, Stockholm, har tagit fram en bibel som ska hjälpa församlingarna att nå ut till arabisktalande människor i Sverige.

Nyheter · Publicerad 13:05, 29 maj 2012

Det är en pocketupplaga i två delar, där nya testamentets texter finns på både svenska och arabiska på samma uppslag.

– Detta är något som vi med all ödmjukhet är stolta över, säger initativtagaren, pastor Merzek Botros i den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan.

I fyra år har han arbetat med projektet, tillsammans med ett tiotal frivilliga i Sverige och utomlands.

– Vi har haft problem, som att det första tryckeriet vi anlitade gick i konkurs. Men vi har bett och fastat,och till slut lyckades vi ro iland det.

 Texterna utgår från Levande bibeln, och har tryckts i 3000 exemplar. Dessa ska dels användas inom den egna gruppen, och dels säljas till andra församlingar för 100 kronor styck.

– Det vore väldigt bra om varje församling i Sverige kunde köpa 10-20 exemplar. Då skulle de hjälpa oss att ta igen kostnaderna. Vi talar ju om nästan 400000 arabisktalande i Sverige, säger Merzek Botros, som menar att svenskar nu får ett redskap att introducera Bibeln för människor som har svaga kunskaper både i svenska och om kristen tro.

Men böckerna kan också ge arabisktalande kristna en ingång i det svenska språket och att hjälpa dem atty komma närmare den svenskspråkiga delen av församlingen.

En person som hoppas få nytta av den tvåspråkiga Bibeln är Edgar Broumana, pastor för den arabisktalande gruppen i Botkyrka pingstförsamling i södra Stockholm.

Till hans gudstjänster kommer mellan 50 och 75 personer varje vecka, vars svenskkunskaper skiftar.

– Det blir nyttigt för dem att läsa samma text på båda språken, och hjälper dem att hänga med, säger Edgar Brouman.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...