HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

President Donald Trump undertecknar en verkställande order som är tänkt att stärka religionsfriheten och göra det lättare för trossamfunden att engagera sig politiskt. Foto: Evan Vucci/AP Photo/TT

Trump vill låta kyrkor tala politik

På självaste nationella bönedagen, i torsdags, undertecknade USA:s president Donald Trump en verkställande order som han hoppas ska göra det möjligt för landets trossamfund att engagera sig politiskt utan att riskera sin status som skattefria organisationer.

Nyheter · Publicerad 08:11, 10 maj 2017

Ordern ska också göra det lagligt för kristna arbetsgivare att neka sina anställda en medicinsk försäkring som omfattar exempelvis p-piller.

Därmed har Donald Trump tagit ett steg mot att uppfylla ett löfte han upprepade många gånger under sin presidentvalskampanj: att undanröja den lag från 1954 som förbjuder skattebefriade organisationer som kyrkor och välgörenhetsorganisationer att aktivt stödja politiska partier och kandidater, den så kallade Johnson Amendment.

Frågan är dock om ordern verkligen kommer att göra någon skillnad.

Tidningen USA Today noterar att Donald Trump i sin order ber skattemyndigheten IRS att inte ingripa mot kyrkor som uttalar sig i ideologiska eller politiska frågor i sådana fall "där tal av liknande karaktär, i överensstämmelse med lagen, inte vanligtvis behandlats som delaktighet eller påverkan i en politisk kampanj".

"Med andra ord gäller detsamma som tidigare: kyrkor kan uttala sig politiskt så länge de inte ställer sig bakom eller motarbetar en specifik kandidat", skriver USA Today, som påpekar att flera kristna företrädare blev besvikna över den vaga skrivningen.

– Även om vi uppskattar andan i dagens gest, lämnar de vaga instruktionerna till federala myndigheter utrymme nog att ignorera den, kommenterar juristorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF) i ett uttalande genom sin ordförande Michael Farris, som konstaterade att Donald Trumps löfte "återstår att uppfyllas".

Däremot var det flera analytiker som såg ordern, och presidentens kommentarer vid dess undertecknande, som en förtäckt uppmuntran till pastorer och andra att strunta i lagen och öppet trotsa skattemyndigheterna.

– Vi kommer inte tillåta att troende människor utpekas, trakasseras eller tystas längre, sa Donald Trump när han undertecknade ordern, omgiven av religiösa företrädare, rapporterar Reuters.

– Ingen borde censurera predikningar eller gå på pastorer.

Ordern uppmanar också relevanta regeringsdepartement att "överväga att utfärda ändrad lagstiftning", så att arbetsgivare inte ska behöva gå emot sitt samvete och erbjuda sina anställda hälsovårdsförsäkring som täcker till exempel p-piller.

Det här är en hjärtefråga för den grupp katolska nunnor, Little Sisters of the Poor, som driver äldreboenden och som sedan fem år tillbaka processar för att slippa tillhandahålla just dagen-efterpiller och p-piller för sina anställda.

Även om den verkställande ordern av en del kritiker dömdes ut som alldeles för vag och otydlig, så togs presidentens ord före och under ceremonin även i detta fall som intäkt för att en förändring står för dörren.

Donald Trump fördömde "attackerna på Little Sisters of the Poor" och hälsade före undertecknandet särskilt på systrarna.

– Jag vill att ni ska veta att er långa kamp snart är över, sa han till dem, enligt den katolska tidningen Crux.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...