HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Män att hoppas på för USA:s konservativa kristna. Blivande vicepresident Mike Pence och blivande presidenten Donald Trump. Foto: John Locher/AP Photo/TT

Trump tar steg mot att infria löften till kristna

I sin första tv-intervju efter valsegern säger Donald Trump bland annat att han tänker tillsätta domare som är "pro-life" i Högsta domstolen.

Nyheter · Publicerad 00:01, 17 nov 2016

Ett skäl till att så många som 81 procent av evangelikala kristna väljare röstade på Donald Trump i det amerikanska presidentvalet var hoppet om en mer konservativ styrning av Högsta domstolen.

Totalt sett svarade en dryg femtedel av dem som deltog i CNN:s vallokalsundersökning att utnämningar till Högsta domstolen – som presidenten föreslår – var den allra viktigaste frågan.

De hoppades på ett löfte av Donald Trump att tillsätta en konservativ domare till Högsta domstolen, som bland annat bedömer om delstaternas lagar strider mot landets författning eller inte.

De senaste åren har Högsta domstolen bland annat underkänt lagar från delstaten Texas, som velat förbjuda samkönade äktenskap respektive begränsa tillgången till abortkliniker. Dessa utslag har alltså gjort det omöjligt för andra delstater att försöka sig på liknande lagstiftning.

Till de konservativas glädje kungjorde nu alltså Donald Trump i sin första TV-sända intervju på söndagskvällen att han kommer att nominera domare som stöder begränsningar av aborträtten, och som försvarar amerikanernas rätt att bära vapen.

– Domarna kommer att vara pro-life. När det gäller hela vapensituationen kommer de att vara för det andra tillägget, sa han i programmet "60 minutes", med hänsyftning till rätten att bära vapen.

På frågan om inte det förstnämnda betydde att en del kvinnor inte kommer att kunna få abort i sin delstat, svarade Donald Trump:

– Nej, det går tillbaka till delstaterna då … kanske kommer de att få ta sig till en annan delstat … Vi får se vad som händer. Det är en lång väg dit.

Donald Trump har också tidigare sagt att han kommer att se till så att Planned Parenthood (motsvarigheten till svenska RFSU, red.anm.) mister sina federala skatteintäkter på grund av sin deltaktighet i aborter.

Ett bevis så gott som något på att amerikanerna tar hans uttalanden på allvar, är att Planned Parenthood sedan presidentvalet fått in nästan 80.000 enskilda donationer från hela landet.

Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, sa i förra veckan till Sveriges radio att en skärpt inställning till abort i USA kan komma att påverka även andra länder. Hon hänvisade till att USA under tidigare republikanska presidentperioder förbjudit bistånd till organisationer som arbetar med abort internationellt.

Abort är lagligt i USA, men i flera delstater finns det olika lagar som försvårar ingreppen.

Bland annat i Indiana har Donald Trumps blivande vicepresident, den uttalat kristne guvernören Mike Pence, försökt att förbjuda abort om fostret har någon genetisk avvikelse, så som Downs syndrom. Lagen ogiltigförklarades i somras av en federal distriktsdomstol.

I juni i år underkände Högsta domstolen delstaten Texas lag för utformningen av abortkliniker, vilken i praktiken begränsat antalet abortkliniker från 41 till 19 sedan 2013.

I frågan om samkönade äktenskap är Donald Trump däremot inte inne på samma linje som sina evangelikala väljare, vilka i dessa frågor snarare sätter sitt hopp till Mike Pence och dennes uttalade stöd för äktenskap mellan man och kvinna.

På en fråga i "60 minutes" om samkönade äktenskap svarade Donald Trump att han inte kommer att försöka ändra på lagen, som slogs fast i Högsta domstolen 2015.

– Det är en lag. Den har beslutats i Högsta domstolen. Jag menar att det är klart, sa han och lade till att han inte har några problem med det.

Högsta domstolen

USA:s Högsta domstol är den högsta rättsliga instansen i landet. Den bestämmer hur grundlagen ska tolkas och kan häva lagförslag som bryter mot den. Den har makt att godkänna eller förkasta lagar som beslutas av presidenten eller kongressen.

Domarna utses av presidenten, godkänns av senaten och innehar ämbetet på livstid.

Just nu är en plats i Högsta domstolen är ledig, sedan Antonin Scalia gick bort tidigare i år. De övriga åtta domarna är samma personer som vid presidentvalet 2012, och flera av dem är över 80 år gamla.

Roe mot Wade (engelska Roe vs. Wade) är ett av de mest kända rättsfall som behandlats av Högsta domstolen. Domslutet från 1973 slog fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.

I fallet Lawrence mot Texas slog Högsta domstolen fast 2003 att delstaten Texas förbud mot sex mellan personer av samma kön stred mot USA:s konstitution.

2015 sa domstolen att konstitutionen inte kan ge delstater rätt att förbjuda samkönade äktenskap.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...