HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Trump orsakar strid bland amerikanska evangelikaler

Skandalerna har duggat tätt kring Donald Trumps presidentkandidatur och i takt med det har sprickan mellan evangelikaler som stödjer honom och de som tar avstånd blivit allt djupare.

Nyheter · Publicerad 08:26, 14 okt 2016

Efter att grovt sexistiska kommentarer som Trump fällt kommit i ljuset fick ett stort antal kristna ledare i USA nog. I ett upprop på sajten change.org undertecknad av såväl biskopar som pastorer från en rad olika sammanhang, tar man tydligt avstånd från den republikanske kandidaten.

Man menar att Trumps kampanj legitimerar rasism, att han använder rädsla och uttrycker sig förnedrande.

”Vi tror att rasismen slår mot hjärtat av evangeliet; Vi tror att rättvisa och försoning är kärnan i budskapet om Jesus”, skriver man bland annat.

Man påpekar samtidigt att uppropet inte ska tolkas som att man per automatik står bakom Hillary Clinton.

De kristna företrädare som ännu står bakom Trump har dragit på sig mycket kritik. En av dessa är James Dobson som leder organisationen Focus on the Family.

Han tar tydligt avstånd från de kvinnoförnedrande kommentarerna men menar att valet står mellan två kandidater som båda har stora brister. Skillnaden är, enligt Dobson, att Trump vill stå upp för de ofödda och försvara troendes rättigheter, och att Clinton inte kommer att göra det.

Jerry Falwell Jr. som leder Liberty University, USA:s största kristna universitet, är en annan som valt att stå kvar vid Trumps sida. Även han tar avstånd från Trumps uttalanden men menar i Washington Post att ”vi alla är syndare och har gjort saker vi önskar att vi inte gjort”.

Falwell har fått kritik för att med detta förringa Trumps övertramp och det har också ifrågasatts vilka signaler det kan sända till kvinnor vid universitet om de skulle utsättas för övergrepp.

Den välkände teologen Norman Geisler har försvarat sitt stöd för Trump från ett helt annat håll. Han har sagt att konservatism inte är samma sak som kristendom och att han av de två kandidaterna som båda har fel och brister ändå tycker att Trump ligger närmare det som USA behöver.

"När jag är sjuk så väljer jag den mest kompetenta läkaren. Läkaren kan vara kristen, men kan lika gärna vara en som inte är det. På samma sätt är det med den mest kompetenta politiska ledaren, det är inte nödvändigtvis den som är mest kristen”, menar Geisler citerad i Christianity today.

Men det är också flera kristna företrädare som den senaste tiden antingen svängt från sitt stöd eller nyanserat sin hållning gentemot Trump. Flera ledande evangelikaler har ingått i den rådgivande grupp som tillkommit för att ge honom vägledning under kampanjen. Många av dem har betonat att man med sitt deltagande i gruppen inte nödvändigtvis står bakom den republikanska kandidaten. Det har inte hindrat högljudd kritik mot att kristna som representerar tusentals troende väljer att sammankopplas med Trump.

I en text i Christianity today avslöjar den kristna profilen Ed Stetzer att det inom den rådgivande gruppen riktats skarp kritik mot Trump. Pastorn och bibelläraren James MacDonald ska till exempel efter att Trumps sexistiska kommentarer blivit kända, i hårda ordalag ha kritiserat honom och meddelat att han inte längre kommer att ge av sin tid till detta med mindre än att Trump faktiskt ångrar sig, omvänder sig och byter riktning.

En av de kristna ledare som hela tiden hållit fast vid en kritisk linje gentemot Trump är pastorn och författaren Max Lucado. I en radiointervju uttrycker han sin förvåning över det starka stöd presidentkandidaten fått från evangelikalt håll.

”Vanligtvis försöker evangelikaler hålla sina ledare, om de kallar sig kristna, mot en standard som överensstämmer med den tro de har och den politiska tjänst de eftersträvar. Men det verkar som om vi är mer än villiga att ge Trump ett frikort”, säger Lucado som hänvisar till en fråga Trump fick i Iowa under valkampanjen.

"Ber du någonsin om syndernas förlåtelse?". Trumps svar blev: "Nej, jag behöver inte göra det."

Lucado säger att han nästan "föll ur sin stol" när han hörde den kommentaren.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...