Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Joakim Lundqvist, pastor för Livets ord i Uppsala och ordförande i Trosrörelsen, undervisar ett åttiotal predikanter på Silja Symphony. Foto: Rune Borgsö

Trosrörelsen tog ut kursen mot framtiden

Under två dygn har ett åttiotal predikanter och pastorer inom Trosrörelsen rest med Finlands­färjan Silja Symphony mellan Stockholm och Helsingfors. Världen idag mötte pastor Joakim Lundqvist och några av deltagarna för ett samtal om resan till Finland och Trosrörelsens framtid.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 nov 2014

Större samlingar med lovsång, bön, undervisning och samtal om rörelsens gemensamma mandat, om olika nya initiativ och om generationsväxlingar, varvat med samtal i mindre grupper. Det var något av innehållet på den resa Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) gjorde till Helsingfors under förra veckan.
Joakim Lundqvist, som är pastor för Livets ord i Uppsala och ordförande i Trosrörelsen, menar att det har varit tydligt hur den helige Ande har verkat starkt under dagarna.
– Gång på gång smälte han våra hjärtan samman på ett så speciellt sätt i bön, gemenskap, betjäning, lovsång och samtal. Det var oerhört vackert att se och uppleva och gav så mycket mer än bara samvaro och viktiga arbetsprocesser, som förstås också är viktigt.

Under predikantdagarna har en del samtal kretsat omkring att Ulf Ekman valde att bli katolik under våren. Bland predikanterna finns olika uppfattningar om det som skett.
Jan Rosman, som är pastor i församlingen Agape i Norrköping och styrelseledamot i Trosrörelsen, menar att det är viktigt att fortsätta samtalen och låta det vara högt i tak.
– Man får tänka hur man vill om det och gemenskapen i familjen håller för oliktänkande. Vi lever med lite olika bilder och det är okej. Det finns förstås fortsatta behov av att samtala om konsekvenserna av Ulf Ekmans beslut. Men framför allt finns det behov av att definiera vilka vi själva är och staka ut vår väg framåt.

Även Joakim Lundqvist menar att det är både naturligt och berättigat med frågor och reaktioner och tycker det är "mycket viktigt att ta dem på allvar" och processa dem så länge de finns. Samtidigt märker han att läget har förändrats en hel del sedan i våras.
– Jag är djupt imponerad och tacksam över att vi redan så här pass kort tid efter den händelsen kan samla fler TRPO-medlemmar än tidigare, och uppleva en sådan genuin samhörighet, öppenhet och ärlighet inför varandra, styrka och inte minst framtidstro. Det är definitivt ett djupt verk av den helige Ande, säger han.

Joakim Lundqvist menar att det är viktigt att Trosrörelsen inte definierar sig utifrån Ulf Ekmans beslut, eftersom "både övertygelsen och beslutet var något djupt personligt".
– Det finns olika tankar och åsikter om hans beslut ibland oss, vilket inte är speciellt konstigt, men det man tydligt upplever i rörelsen utifrån dessa dagar är en stark centrering kring det som är vårt huvudsakliga mandat och våra viktigaste bidrag till kristenheten. Och en nyfunnen, djup gemenskap med varandra.

Just ordet "mandat" är något som återkom under dagarna. Joakim Lundqvist hade bland annat en samling, där han definierade Trosrörelsens mandat, eller uppdrag, i kristenheten. Han talade då om sex områden som definierar rörelsen. Områden som Guds Ord, den helige Ande, mission (och Israel), sanningen, gemenskap och nästa generation. Men sedan finns det även en lokal variation, enligt Joakim Lundqvist.
– Detta är det allra mest övergripande. Utöver det finns det mängder av lokala betoningar och initiativ, som är mycket vitala och spännande. Även som trosrörelse är vi en kropp med många olika lemmar, säger han.

Nytt för den här predikantsamlingen var att ungdomsledare och ungdomspastorer var särskilt inbjudna och även hade egna samlingar.
– Att ta med dem på samlingen såg jag som en viktig signal både för dem själva, att de är viktiga och värdefulla i vår rörelse, och för oss andra. Vi får aldrig glömma bort eller nedprioritera den viktiga processen att förbereda nästa generation på att ta över och se verket gå från härlighet till härlighet, på det sätt Gud har tänkt, säger Joakim Lundqvist.

Elia Källner är ungdomsledare i Livets ord i Göteborg och var med för första gången.
– Jag är oerhört inspirerad och uppbyggd. Det är roligt att se hur Trosrörelsen så tydligt satsar på att träna och utrusta nästa generations ledarskap.

Han beskriver det som börjar växa fram bland unga ledare i rörelsen.
– Vi har börjat se en ännu starkare gemenskap, där vi också gör saker tillsammans. Några av församlingarna hade bland annat ett läger tillsammans i somras. Allt det här innebär att vi-känslan blir starkare, både bland oss ungdomsledare men också bland våra ungdomar. När de träffar ungdomar från andra församlingar känner de att de hör ihop med dem.

Joakim Lundqvist talade på temat "generationsväxlingar" under en samling. Han menar att många sådana växlingar förbereds inom trosrörelsen och att det finns en tydlig medvetenhet omkring behovet av detta.
– Vår rörelse är drygt 30 år gammal och något som varit ganska unikt inom den är trofastheten i tjänsten. Många av församlingsgrundarna är ännu i pastorstjänst i samma församling i dag, vilket har gett en stark kontinuitet och stabilitet. Men vi behöver också ständigt leva med fokus på nästa generation, säger han.

Utöver kvinnliga förkunnare fick också fruar till pastorer och predikanter denna gång en särskild inbjudan till de två dygnen på Silja Symphony. De hade även vissa egna samlingar, under ledning av Joakim Lundqvists fru Maria. En av de kvinnliga deltagarna är Ulrika Patring, som tillsammans med sin man Jimmy, leder församlingsarbetet i Vallbykyrkan i Västerås. För henne betydde kvinnosamlingarna mycket.
– Vi pastorsfruar har ju vetat om varandra tidigare, men nu har vi verkligen börjat lära känna varandra. Vi har bland annat delat mejladresser, så att vi kan skicka böneämnen till varandra och uppmuntra varandra, berättar hon.

Ulrika Patring tror att samlingarna med kvinnor är början på något större.
– Nu har vi pratat om att ha egna samlingar och träffas omkring konferenser, inte bara i samband med predikantdagar. Det betyder jättemycket. Så det här har inneburit en nystart för oss och jag tror att vi kommer kunna få med fler kvinnor.

Jan Rosman menar att en ny kultur håller på att etableras i Trosrörelsen.
– Det är en större betoning på öppenhet, samtal, dialog och delaktighet. Jag tror vi har tagit några steg i den riktningen under den här resan och sett mer tydligt att vi behöver varandra.

Flera av deltagarna använder ordet "familj" för att beskriva Trosrörelsen. Ulrika Patring menar att familjekänslan har blivit starkare under resan.
– Det som betytt mest för mig under de här dagarna är upplevelsen av att vi verkligen är en familj. Vi känner att vi inte står själva, utan att vi tillhör något större.

Joakim Lundqvist knyter också an till just familjebegreppet och påminner om hur det står i Apostlagärningarna om hur Paulus och Johannes kom till "sina egna". Något som han hoppas att varje predikant ska få uppleva inom sitt sammanhang.
– En familj består av människor som delar något djupare än yttre likheter, åsikter eller gemensamma intressen. En familj är något organiskt, inte organisatoriskt. Man är förenad av något som inte helt går att sudda ut. Detta blir mer uppenbart än någonsin vid dagar som dessa. Vi hör ihop, säger han.

Sven Wiborn, pastor i Norr­orts­kyrkan i Vallentuna, hade bestämt sig för att inte åka med på predikantdagarna, eftersom han hade så mycket att göra.
– Jag blev faktiskt övertalad och det tackar jag Gud för. De här dagarna har varit totalt revolutionerande för mig och något jag verkligen inte hade velat missa.

Vad är det som har varit revolutionerande?
– Det som håller på att växa fram nu är något jag har längtat efter i många år. Det finns en väldig transparens och relationerna mellan oss har fördjupats, säger Sven Wiborn.

Han talar även om ett större mått av interaktion mellan Livets ord i Uppsala och de andra församlingarna i Trosrörelsen.
– De här dagarna andas utgivande och det finns en vilja att stödja små församlingar ute i landet. Men man märker också att det finns ett intresse av samverkan omkring större konferenser, som Europakonferensen. Den här interaktionen åt båda hållen betyder mycket, säger Sven Wiborn.

Han använder en bild för att beskriva det som sker.
– Det är som att en mängd små bäckar flyter samman till en stor å och som har en större möjlighet att påverka landet. Det ser jag framför mig.

För två år sedan anordnade Joakim Lundqvist också en båtresa till Finland. Som ledare för Ny Generation åkte han med 2 000 ungdomar på Silja Galaxy. Frågan är ofrånkomlig: Vad är det med Joakim Lundqvist och Finlandsfärjor?
– Haha, för att citera Markus kapitel sex: "Så for de i båten till en öde plats för att vara för sig själva". Och med Jesus i båten kan man ju som bekant le mitt i stormen, säger han och spricker upp i ett stort leende.

Kanske även namnet på båten hade sin betydelse. För precis när vi ska gå av kommenterar en av pastorerna båtens namn.
– Jag tror att namnet på färjan vi har åkt med har varit profetiskt för oss – vi upplever att vi är i symfoni, i samklang, säger han.

Lukas Berggren
lukas.berggren@varldenidag.se

Ovanifrån: Jan Rosman, Ulrika Patring, Elia Källner och Sven Wiborn.

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...