Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

Trosrörelsen samtalar om medlemskap i SKR

Det förs samtal i Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) om huruvida man bör bli en del av Sveriges kristna råd (SKR). Förra veckan informerade SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn om rådets verksamhet i samband med ett TRPO-möte i Uppsala.

Nyheter · Publicerad 14:42, 12 apr 2016

– Vi har inte fattat något beslut om att gå med i SKR utan vi samtalade igen om det här. Vi har haft ett pågående samtal på mejl och när vi haft våra samlingar, under ett och ett halvt års tid ungefär, berättar Jan Rosman, som ansvarat för samtalen med SKR från TRPO:s håll.

I samband med den samlingen förra veckan framkom lite olika åsikter om man bör ansluta sig eller inte, säger Jan Rosman.

– De flesta tycker att vi ska gå med, men några för fram SKR:s syn på Israel och uttalanden om Israel som argument för att vi inte ska gå med, att vi inte ska stå för det SKR tycks stå för angående Israel.

– Men vi vill gå med för att påverka. Det är motivationen hos oss som vill gå med. Vi ska inte ändra oss utan vara med och ge vårt bidrag till den kristna helheten.

SKR ser positivt på att trosrörelsen kan ansluta framöver.

– De vill att vi ska komma med, de frikyrkor som står oss nära är särskilt tydliga med det.

Trosrörelsen skulle i så fall bli en relativt liten del av helheten inom SKR, vilka egentliga möjligheter skulle ni ha att påverka?

– I kraft av att vi menar att det vi säger är sant, skulle det kunna få större genomslag än de faktiska röstförhållandena.

Jag vet att det inom trosrörelsen finns kritik mot det man menar är en negativ syn på Israel inom följe­slagar­programmet* och att man genom att gå in i SKR står bakom detta. Hur ser du på det?

– Jag tror inte det är så, medlemsavgiften till SKR används inte till sådant här. Vi som vill gå med, vår inställning är att varje gång en kontroversiell fråga kommer upp, så får vi tillfälle att markera vår hållning.

Men blir det inte ändå så, eller kan åtminstone uppfattas så, att trosrörelsen sanktionerar saker som man inom rörelsen inte vill stå bakom?

– Det kan kanske uppfattas så, men det är inte vårt motiv. Vi vill påverka i rätt riktning. Om vi lyckas är vi glada för det, om vi inte lyckas har vi i alla fall försökt.

– De gånger SKR uttalar sig om något som vi inte står bakom så vill vi uttala oss om var vi står, så att alla medlemmar i våra kyrkor vet det. Ingen ska tro att vi står bakom något som SKR är för men som vi inte är för. För trosrörelsen är SKR ytterligare ett forum där vi kan verka och lyfta fram det som är vårt budskap.

Men det är alltså ännu inte klart om, och i så fall när, det kan bli aktuellt för trosrörelsen att bli en del av SKR. Beslut kommer att fattas någon gång framöver, säger Jan Rosman, som berättar att man det närmaste året bland pastorerna ska bearbeta frågor kring vad trosrörelsen ska vara och vilka man finns till för.

Man kommer också att skicka ut underlag med argument för och emot ett medlemskap i SKR som ska kunna användas ute i församlingarna för att diskutera frågan.

– Vi får se när vi är redo att fatta det här beslutet. Ingen ska känna sig överkörd utan vi fortsätter att samtala och väga för och emot, säger Jan Rosman.

Mikael Stjernberg är pressansvarig på SKR och var på plats under TRPO-dagarna tillsammans med Karin Wiborn. Han berättar att styrelsen för SKR, som utgörs av kyrkoledare från hela den svenska kristenheten, vid sitt sammanträde i mars uttryckte sig positivt om att trosrörelsen kan bli medlem.

– Om trosrörelsen ansöker om att bli medlemmar till vårt årsmöte i maj i Halmstad, finns möjlighet att bli medlem då, i så fall blir man medlemskyrka nummer 27.

Skulle beslutet att ansöka om medlemskap dröja, är det vid nästa årsmöte 2017 som ett medlemskap kan bli aktuellt.

– Generellt om man tittar runt om i världen så är SKR ett av de nationella råd som har flest kristna medlemskyrkor, det skulle kompletteras fint att få med trosrörelsen, det är det som saknas i dag för att se att hela den kristna bredden finns med.

Vilka kriterier finns från er sida för att få vara med?

– Kyrkan ska bekänna sig till kristen tro som är igenkännbar genom treenighetsläran och Bibeln som helig skrift. Man ska ha ett medlemstal över 1 000 personer och viss nationell spridning, alltså inte bara ha en kyrka på en plats.

– Det ska också finnas en rekommendation från aktuell kyrkofamilj, i det här fallet Frikyrkosamrådet, att det här är en kyrka som man rekommenderar att vara med, och det är tydligt från frikyrkornas representanter att man varmt rekommenderar det.

Det är frågorna som rör Israel som kommer upp från trosrörelsens pastorer, vad tänker du om det?

– Det var väntat att de frågorna kommer därifrån, det är inget märkligt alls. Tänker man på det ekumeniska följeslagarprogrammet som det framför allt rör, så är det en del av vår verksamhet, men långt ifrån hela verksamheten. Programmet är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper, såväl palestinier som israeler. Man får fundera på om man kan finnas med i ett råd där det finns vissa områden man inte sympatiserar med. Man kan samtidigt vara med och påverka om man finns med i rådet, säger Mikael Stjernberg.

*Ekumeniska följeslagarprogrammet är ett projekt som SKR står bakom. Personer som vill ”dämpa våldet och främja respekten för folkrätten” finns på plats på israelisk och palestinsk mark. Följeslagarprogrammet har kritiserats för att ensidigt ta ställning för palestinierna och mot Israel.

Vi vill gå med för att påverka. Det är motivationen hos oss som vill gå med. Vi ska inte ändra oss utan vara med och ge vårt bidrag till den kristna helheten.
Vi får se när vi är redo att fatta det här beslutet. Ingen ska känna sig överkörd utan vi fortsätter att samtala och väga för och emot.

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring

Ledare Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut... lördag 16/10 00:10

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

Trend: Allt fler judar flyttar till Israel

Imigration. Under 2021 har hittills fler än 20 000 judar anlänt till Israel för att bosätta sig i landet.... söndag 17/10 20:00

2 700 år gammal toalett hittad i Israel

Israel. Vid arkeologiska utgrävningar i Jerusalem påträffades nyligen en cirka 2 700 år gammal toalettstol.... söndag 17/10 14:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier